Bomba atomowa (1945)

Bomba atomowa (1945)

Bomba atomowa jest jedną z najbardziej niszczycielskich broni w czasach ludzkości.

Historia

Etykiety

Bomba atomowa, Oppenheimer, masowego rażenia, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Projekt Manhattan, Szilárd Leó, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, rozszczepienie, jądrowy, broń, bombowiec, Little Boy, Fat Man, Bomba wodorku uranu, Reakcja łańcuchowa, wojna światowa, John von Neumann, Edward Teller, historia

Powiązane treści

Pytania

 • Jaki był kryptonim programu budowy bomby atomowej?
 • Gdzie znajdował się ośrodek amerykańskiego programu rozwoju bomby atomowej?
 • Kto stał na czele Projektu Manhattan?
 • Który naukowiec, pochodzenia węgierskiego, nie uczestniczył w rozwoju bomby atomowej?
 • Kto przekonał\nFranklina D. Roosevelta,\naby popierał budowę bomby atomowej?
 • Kiedy została zdetonowana pierwsza próbna bomba atomowa?
 • Które z japońskich miast zostało zbombardowane jako pierwsze?
 • Jaki był kryptonim bomby zrzuconej na Hiroszimę?
 • Które miasto było ostatnim zniszczonym przez bombę atomową?
 • Kiedy zrzucono bombę na Hiroszimę?
 • Czy to prawda, że w sumie 320 tysięcy Japończyków zginęło w dwóch atakach jądrowych?
 • Jaka była nazwa samolotu, który zrzucił bombę na Hiroszimę?
 • Czy to prawda, że masowe użycie bomb atomowych może doprowadzić do zagłady życia na Ziemi?
 • Czy to prawda, że po zrzuceniu dwóch bomb atomowych na Japonię Leo Szilard rozpoczął kampanię przeciwko wojnie atomowej?
 • Czy to prawda, że Albert Einstein był przeciwko idei budowy bomby atomowej?
 • Kto był prezydentem USA,\nkiedy użyte zostały bomby atomowe?
 • Czy to prawda, że w okresie zimnej wojny bomby atomowe nie zostały użyte z obawy przed ich niszczycielską mocą?
 • Jaki ładunek jądrowy miała bomba,\nktóra spadła na Hiroszimę?
 • Jaki ładunek jądrowy miała bomba,\nktóra spadła na Nagasaki?
 • Czy to prawda, że broń jądrowa chroni kraj i odstrasza agresorów przed atakami?
 • Czy to prawda, że bomba uranowa zawiera wiele jednostek materiału rozszczepialnego, z których każda przekracza masę krytyczną?
 • Czy to prawda, że podczas wybuchu bomby uranowej cząsteczki uranu zderzają się ze sobą, a ich łączna masa przekracza wartość krytyczną?
 • Czy to prawda, że masa krytyczna to masa, powyżej której w materiale rozszczepialnym rozpoczyna się niekontrolowana reakcja łańcuchowa?
 • Co NIE jest jednym ze skutków wybuchu jądrowego?
 • Czy to prawda, że skutki wybuchu jądrowego dotyczą najwyżej dwóch kolejnych pokoleń?
 • Czy to prawda, że promieniowanie radioaktywne może spowoduje uszkodzenia genetyczne, które mogą prowadzić do wad genetycznych w następnych pokoleniach?
 • Czy to prawda, że w promieniu 1 km od wybuchu bomby w Hiroszimie zginęło prawie 90% ludności?
 • Czy to prawda, że nowoczesna broń jądrowa może być 10000 razy silniejsza niż bomba zrzucona na Hiroszimę?
 • Czy to prawda, że bomba zrzucona na Hiroszimę był silniejsza od bomby zrzuconej na Nagasaki?

Sceny

Enola Gay

 • bombowiec B-29
 • Little Boy (bomba uranowa)
 • Fat Man (bomba plutonowa)

Straszny koniec strasznej wojny

Pierwsza bomba atomowa została opracowana przez amerykański zespół badawczy w Los Alamos, w Nowym Meksyku.
Kryptonimem programu budowy bomby jądrowej był "Projekt Manhattan". Został on rozpoczęty w 1939 roku z inicjatywy urodzonego na Węgrzech Leo Szilarda. (Siłą napędową tego programu był strach przed nazistowskim programem jądrowym.) Zespołem amerykańskich, angielskich i włoskich naukowców (w którym wzięli udział również John von Neumann i Edward Teller) kierował Robert Oppenheimer. Pierwsza bomba atomowa (bomba plutonowa) została zdetonowana w dniu 16 lipca 1945 r. na poligonie niedaleko Alamogordo.

Wydarzenia II wojny światowej w Europie zakończyły się w maju 1945 roku. Jednakże na Dalekim Wschodzie Japonia wciąż nie chciała się poddać, dlatego USA postanowiło wdrożyć nową broń masowego rażenia. W dniu 6 sierpnia zrzucono bombę atomową na Hiroszimę ("Little Boy", bomba uranowa) i 9 sierpnia 1945 roku na Nagasaki ("Fat Man", bomba plutonowa). Pierwsza bomba zrzucona została z amerykańskiego bombowca strategicznego Boeing B-29 Superfortress, o nazwie Enola Gay, pilotowanego przez płk. Paula Tibbetsa z dywizjonu lotnictwa 393d Bombardment Squadron. O tajności misji świadczył również fakt, że tylko dwóch członków załogi wiedziało o prawdziwym celu tej misji.

Bombowiec B-29

 • wieżyczka karabinu maszynowego
 • kabina pilota
 • tylna kabina
 • kadłub ciśnieniowy
 • drzwi komory bombowej
 • silnik gwiazdowy
 • podwozie

Bomby atomowe

 • Little Boy (bomba uranowa)
 • Fat Man (bomba plutonowa)

Bomba atomowa jest rodzajem broni jądrowej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje broni jądrowej: bomba atomowa czerpiąca swoją energię z reakcji rozszczepienia jąder atomowych, oraz bomba wodorowa wykorzystująca zjawisko łączenia się (fuzji) jąder atomowych. W bombach atomowych (bombach rozszczepieniowych) następuje reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze cząstki pod wpływem zderzenia z neutronami, co wywołuje reakcję łańcuchową. Uwalnianie się energii wiązania jądra sprawia, że, bomba atomowa posiada ogromną siłę niszczącą. Przejawia się to przede wszystkim w postaci ciśnienia powietrza, impulsu elektromagnetycznego (tj. promieniowanie ciepła, światło) i promieniowania radioaktywnego.

Little Boy

 • skrzydła stabilizujące
 • uran
 • antena radarowa
 • detonator
 • powłoka lufy

„Little Boy”

Bomba atomowa jest rodzajem broni jądrowej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje broni jądrowej: bomba atomowa czerpiąca swoją energię z reakcji rozszczepienia jąder atomowych, oraz bomba wodorowa wykorzystująca zjawisko łączenia się (fuzji) jąder atomowych. W bombach atomowych (bombach rozszczepieniowych) następuje reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze cząstki pod wpływem zderzenia z neutronami, co wywołuje reakcję łańcuchową. Uwalnianie się energii wiązania jądra sprawia, że, bomba atomowa posiada ogromną siłę niszczącą. Przejawia się to przede wszystkim w postaci ciśnienia powietrza, impulsu elektromagnetycznego (tj. promieniowanie ciepła, światło) i promieniowania radioaktywnego.

"Little Boy" to kryptonim bomby atomowej MK-I, pierwszej w historii broni jądrowej kiedykolwiek użytej w wojnie. Miała około 3 m długości i 71 cm szerokości. Wewnątrz prawie 4 tonowej konstrukcji znajdowało się 64 kg uranu-235 (z tego zaledwie 0,6 gramów zamieniło się w energię).
6 sierpnia 1945 roku "Mały Chłopiec" zrzucony został na Hiroszimę; jego eksplozja o mocy 13-18 kiloton trotylu zniszczyła miasto i zabiła 140 tysięcy istnień ludzkich.

Fat Man

 • skrzydła stabilizujące
 • antena radarowa
 • warstwa zapłonowa
 • soczewka wybuchowa
 • rdzeń plutonu

"Fat Man"

Bomba atomowa jest rodzajem broni jądrowej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje broni jądrowej: bomba atomowa czerpiąca swoją energię z reakcji rozszczepienia jąder atomowych, oraz bomba wodorowa wykorzystująca zjawisko łączenia się (fuzji) jąder atomowych. W bombach atomowych (bombach rozszczepieniowych) następuje reakcja rozszczepienia ciężkich jąder atomowych (np. uranu lub plutonu) na lżejsze cząstki pod wpływem zderzenia z neutronami, co wywołuje reakcję łańcuchową. Uwalnianie się energii wiązania jądra sprawia, że, bomba atomowa posiada ogromną siłę niszczącą. Przejawia się to przede wszystkim w postaci ciśnienia powietrza, impulsu elektromagnetycznego (tj. promieniowanie ciepła, światło) i promieniowania radioaktywnego.

Bomba rozszczepieniowa (bomba fission) zrzucona na Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku, swój kryptonim dostała prawdopodobnie ze względu na kształt (i stąd podobieństwo do Winstona Churchilla). Ta broń jądrowa o długości 325 cm i 152 cm szerokości, ważąca ok. 4600 kg, zawierała ładunek z plutonu-239. Samolot typu Bockscar, który zrzucił bombę (pilotowany przez Charlesa Sweeneya) należał do tego samego typu bombowca i przydzielony był do tego samego dywizjonu 393d Bombardment Squadron, jak ten, który zbombardował Hiroszimę. W eksplozji o mocy 21 kiloton trotylu, w japońskim mieście zginęło 39 tysięcy ludności, a 25 tysięcy osób zostało rannych.

Animacja

 • skrzydła stabilizujące
 • uran
 • antena radarowa
 • detonator
 • powłoka lufy
 • skrzydła stabilizujące
 • antena radarowa
 • warstwa zapłonowa
 • soczewka wybuchowa
 • rdzeń plutonu
 • uran
 • rozszczepienie spontaniczne
 • rozszczepienie indukowane
 • niekontrolowana reakcja łańcuchowa
 • Hiroszima
 • Nagasaki

Działanie

 • uran
 • powłoka lufy

Reakcja łańcuchowa

Narracja

Niszczycielska moc bomby atomowej pochodzi z rozszczepienia jądrowego - rozpadające się jądra atomowe emitują neutrony, tym samym uwalniając energię. Rozszczepienie jądrowe może występować spontanicznie, chociaż jest to rzadkie zjawisko, lub może być indukowane przez pochłanianie neutronów.
Leo Szilard twierdził, że jeśli atom pod wpływem jednego neutronu rozpada się, uwalniając kilka neutronów, wtedy rozpoczyna się samonapędzający się proces, prowadzący do reakcji łańcuchowej. Do tego procesu najwłaściwsze są izotop uranu o masie atomowej 235 i izotop plutonu o masie atomowej 239, ponieważ podczas każdego rozszczepienia jądra uwalniane są 2 lub 3 neutrony. Reakcja łańcuchowa zależy od materiału rozszczepialnego, który musi znaleźć się w stanie nadkrytycznym, czyli jego masa lub gęstość powinny być większe od minimalnej wartości. Neutrony uwalniane podczas spontanicznego rozszczepienia jąder, z dużym prawdopodobieństwem odnajdują jądra atomów i zderzając się z nimi rozszczepiają się. Dzięki temu kolejne neutrony uwalniają się i rozpoczyna się reakcja łańcuchowa.

W bombie uranowej materiał rozszczepialny znajduje się w kilku oddzielnych częściach. Kiedy w wyniku wybuchu materiału wybuchowego części te zderzają się ze sobą, ich łączna masa przekracza masę krytyczną i następuje detonacja.

W bombie plutonowej materiał rozszczepialny jest skompresowany przy użyciu konwencjonalnych ładunków wybuchowych, dzięki czemu wchodzi w stan nadkrytyczny, tym samym wywołując reakcję łańcuchową.

Projekt Manhattan był amerykańskim programem badań zmierzającym do konstrukcji i produkcji bomby atomowej. Zespołem wybranych fizyków kierował Robert Oppenheimer. Nazistowskie Niemcy również próbowały zbudować bombę atomową, ale na szczęście bez powodzenia. Oppenheimer i jego zespół osiągnęli swój cel w 1945 roku, kiedy to powstała bomba uranowa o nazwie Little Boy i bomba plutonowa o nazwie Fat Man. W dniu 26 lipca 1945 roku alianci wystosowali ultimatum do Japonii, wzywając ją do natychmiastowego poddania się. Kiedy Japonia odrzuciła ultimatum, amerykański bombowiec o nazwie Enola Gay zrzucił bombę "Little Boy" na Hiroszimę dnia 6 sierpnia, a inny bombowiec B-29, zwany "Bockscar" zrzucił bombę "Fat Man" na Nagasaki w dniu 9 sierpnia 1945 roku. Oba ataki spowodowały straszliwe zniszczenia, w sumie zginęło ponad 300 tysięcy cywilów. Nawet kilka pokoleń później dzieci rodziły się z poważnymi wadami rozwojowymi wynikającymi z mutacji popromiennych.

Użycie bomby atomowej rzuciło Japonię na kolana. W dniu 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS Missouri podpisana została bezwarunkowa kapitulacja, oznaczająca koniec II wojny światowej.

Powiązane treści

Radioaktywność

Radioaktywnością nazywamy proces rozpadu nietrwałych jąder atomowych.

Reakcja łańcuchowa

Energia uwalniana w wyniku rozszczepienia jądra atomu może być wykorzystana zarówno dla celów pokojowych jak i wojskowych.

Amerykański żołnierz (II wojna światowa)

Podczas II wojny światowej amerykańscy żołnierze walczyli niemalże na wszystkich najważniejszych frontach.

B-17 Flying Fortess (USA, 1938)

Samolot "Latająca forteca" został skonstruowany przez firmę Boening dla amerykańskich Sił Powietrznych.

B-24 Liberator

B-24 Liberator to wyprodukowany w największej liczbie egzemplarzy ciężki bombowiec amerykański, który brał udział w walkach na wszystkich frontach II wojny...

Cząstki elementarne

Materia zbudowana jest z kwarków i leptonów, bozony natomiast przenoszą wzajemne oddziaływania.

Eksperyment Rutherforda

Eksperyment Rutherforda udowodnił istnienie dodatnio naładowanych jąder atomów. Wyniki doświadczenia były podstawą do powstania nowego modelu atomu.

Laboratorium Marii Curie

Maria Curie jako jedyna dostała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki, stając się prawdopodobnie najbardziej znaną kobietą w historii nauki.

Reaktor fuzyjny

Przyjazna środowisku fuzja jądrowa będzie służyła jako źródło praktycznie nieograniczonej energii.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Vought F4U Corsair z silnikiem gwiazdowym był jednym z najbardziej znanych amerykańskich samolotów myśliwskich z II wojny światowej.

B-2 Spirit (USA, 1989)

Amerykański ciężki samolot bombowy o obniżonej wykrywalności brał udział w wojnie w Jugosławii, Afganistanie i w Iraku.

Bomba latająca V-1

V-1 był bezzałogowym pociskiem manewrującym, który został opracowany i wdrożony przez Niemców, podczas II wojny światowej.

Czołg lekki 38M Toldi

Czołg ten używany był przez Królewską Armię Węgierską podczas II wojny światowej.

Elektrownia jądrowa

Około 40% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju wytwarzane jest w elektrowni jądrowej w Paks.

Rakieta balistyczna V-2 (1944)

Pierwszą rakietą, która wkroczyła w przestrzeń kosmiczną, była niemiecka rakieta na paliwo ciekłe, skonstruowana w czasie II wojny światowej.

Rozwój mechaniki nieba

Animacja przedstawia prace badawcze astronomów i fizyków, które miały wpływ na nasze postrzeganie wszechświata.

USS Missouri (USA, 1944)

Amerykański pancernik typu Iowa, biorący udział w walkach podczas II wojny światowej, służył również w wojnie w Zatoce Perskiej.

Wozy bojowe (II wojna światowa)

Podczas II wojny światowej w bitwach lądowych główną rolę odgrywały wozy bojowe tzw. czołgi.

Żołnierz radziecki (II wojna światowa)

Po I wojnie światowej wojsko radzieckie stało się znaczącym czynnikiem władzy, z początku z powodu wielkości, póżniej z powodu uzbrojenia.

Broń (I wojna światowa)

I wojna światowa, wraz z pojawieniem się nowych rodzajów broni, przyniosła znaczne zmiany także w technologii wojskowej.

Messerschmitt Bf 109 G (Niemcy, 1941)

Legendarny myśliwiec używany przez niemieckie lotnictwo podczas II wojny światowej.

Supermarine Spitfire (Wielka Brytania, 1938)

"Plujący ogniem" to legendarny brytyjski jednomiejscowy myśliwiec z okresu II wojny światowej.

Added to your cart.