Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Chemia

Etykiety

jonów węglanowych, kwaśne pozostałości jonów, anion, jon, związek jonowy, kwas węglowy, węglany, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Kula i pałeczka

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Ogólne informacje

Masa molowa: 60,1 g/mol

Kształt cząsteczki: trójkątny

Kąty pomiędzy wiązaniami: 120o

Właściwości

Anion węglanowy to jon dwuujemny, tworzący wiązanie kowalencyjne. W jonie wiązania pi są zdelokalizowane. Z jonami metali i amoniaku tworzy sole. Węglany (sole) są nierozpuszczalne w wodzie, z wyjątkiem węglanu sodu.

Występowanie, otrzymywanie

Anion węglanowy powstaje w wyniku oderwania się dwóch protonów cząsteczki kwasu węglowego. Węglan wapnia występuje w przyrodzie bardzo często, w wielu postaciach: jest składnikiem wapienia, marmuru, stalaktytów i stalagmitów, korali i skorupki jajek. Dolomit jest również skałą górotwórczą. W warunkach laboratoryjnych w wyniku reakcji wapienia z kwasem solnym wytwarza się dwutlenek węgla.

Zastosowanie

Węglan sodu, czyli soda znajduje zastosowanie do zmiękczania wody i w produkcji szkła. Węglan wapnia wykorzystywany jest bezpośrednio jako materiał budowlany oraz do produkcji wapna palonego.

Wypełniona płaszczyzna

Animacja

Powiązane treści

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących właściwościach.

Added to your cart.