Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Anion węglanowy (CO₃²⁻)

Jon o ładunku ujemnym, otrzymywany przez redukcję kwasu węglowego.

Chemia

Etykiety

jonów węglanowych, kwaśne pozostałości jonów, anion, jon, związek jonowy, kwas węglowy, węglany, Chemia nieorganiczna, chemia

Powiązane treści

Sceny

Powiązane treści

Dwutlenek węgla (CO₂) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej od powietrza. Odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.

Kwas węglowy (H₂CO₃)

Bezbarwny i bezwonny kwas tlenowy powstający w reakcji dwutlenku z wodą.

Tlenek węgla (CO) (średni)

Bezbarwny, bezwonny gaz o silnie toksycznych właściwościach, który jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć, spowodowanych wadliwym stanem urządzeń...

Węglan wapnia (CaCO₃)

Węglan wapnia jest związkiem szeroko rozpowszechnionym, posiada wielostronne zastosowanie.

3 zadanie z molekułami (Jony złożone)

Zadanie służące pogłębieniu wiedzy i ćwiczeniu pojęć dotyczących jonów złożonych.

Jon nadmanganianowy (MNO₄⁻)

Nadmanganian potasu jest używany jako środek dezynfekujący.

Kwas azotowy (HNO₃)

Jest jednym z kwasów tlenowych, bezbarwną cieczą o ostrym zapachu i silnie oksydujących właściwościach.

Added to your cart.