Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol (Ateny, V wiek p.n.e.)

Akropol ateński jest najsłynniejszą na świecie twierdzą, zbudowaną w 5 wieku p.n.e, w okresie zwanym złotym wiekiem peryklejskim.

Historia

Etykiety

Akropol, cytadela, Fidiasz, Perykles, Hellas, Światowe Dziedzictwo, Pallas Atena, Partenon, budynek, państwo-miasto, Zeus, Grecy, Grecki, Grecja, Ateny, Ikthinosz, Kallicrates, struktura, polis, Bóstwa, Dorycki, tympanon, podstawa, kolumnada, Jonowy, religia, kariatyda, sanktuarium, Kariatydy, wiek pokoju, kościół, kolumna, Fronton szczegóły, starożytność, historia, Obrona

Powiązane treści

Pytania

 • Na jakich terenach mieściły się akropole w greckich miastach-państwach?
 • Jak nazywamy inaczej miasta-państwa?
 • Jaką funkcję pełniły akropole?
 • Jaką funkcję pełniły akropole?
 • Kiedy została zbudowana ateńska twierdza?
 • Kto był głównym twórcą najważniejszych dzieł kultu religijnego w ateńskim akropolu?
 • Która z liter jest pierwszą literą greckiego alfabetu?
 • Która z liter jest ostatnią literą alfabetu greckiego?
 • Która bogini była opiekunką miasta Ateny?
 • Jak według greckiej mitologii przyszła na świat Pallas Atena?
 • Która z bogiń według greckiej mitologii była boginią nauk i rzemiosła?
 • Kto był najważniejszym bogiem greckiej mitologii?
 • Jak nazywa się ateński budynek bramy na Akropolu?
 • Dla której bogini wybudowano świątynię obok budynku bramy?
 • W jakim greckim stylu architektonicznym była zbudowana świątynia Ateny Nike?
 • Jak nazywała się największa świątynia na ateńskim Akropolu?
 • Jak nazywa się kolumna w formie postaci kobiecej podtrzymująca ganek?
 • W którym budynku na ateńskim Akropolu znajdują się Kariatydy?
 • Który z budynków na ateńskim Akropolu nazywany jest „skarbcem”?
 • Który z mężczyzn nie był ateńskim mężem stanu?
 • Kim był tyran?
 • W którym roku wygnano z Aten ostatniego tyrana?
 • W czyich rękach spoczywała najwyższa władza w ateńskiej demokracji?
 • Która z odpowiedzi podaje prawdziwy średni okres urzędowania urzędników w ateńskiej demokracji?

Sceny

Powiązane treści

Starożytne greckie kolumny

Kolumny porządku doryckiego, jońskiego i korynckiego różnią się rozmiarami i zdobnictwem głowic (kapiteli).

Grecki hoplita (V wiek p.n.e.)

Starożytny grecki, ciężkozbrojny żołnierz piechoty.

Starożytny ateński obywatel i jego żona

Ateńskie polis to demokratyczna wspólnota pełnoprawnych obywateli, którzy rządzą się sami, nie tworząc oderwanych od społeczeństwa struktur państwowych.

Starożytny teatr grecki (teatr Dionizosa)

Teatr o charakterystycznym kształcie i znakomitej akustyce znajduje się na stoku ateńskiego Akropolu.

Bastylia (Paryż, XVIII wiek)

Paryskie więzienie stało się legendarne po wydarzeniach rozpoczynających rewolucję w 1789 roku.

Cuda świata starożytnego

Z cudów świata starożytnego obecnie można oglądać jedynie Piramidy w Gizie.

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'father of Medicine'.

Koń trojański

Według eposu Homera miasto Troja zostało zdobyte przez Odyseusza podstępem.

Olimpia (V wiek p.n.e.)

Począwszy od 776 roku p.n.e., organizowane co cztery lata wydarzenia religijne i sportowe uczyniły to miasto jednym z ośrodków starożytnej Hellady.

Starożytny grecki żaglowiec handlowy

W świecie starożytnym Grecy, dzięki swoim żaglowcom, przejęli od Fenicjan rolę "przewoźników morskich".

Topografia historyczna (ważne miejsca i wydarzenia)

Dzięki ćwiczeniu z poszerzoną o zdjęcia mapą konturową poznamy najważniejsze historyczne miejsca i wydarzenia na świecie.

Bogowie greccy

Bogowie Olimpu starożytnej mitologii greckiej podobnie do ludzi różnili się od siebie.

Dom mieszkalny w starożytnej Grecji

Przeciętne starożytne domy greckie to rozmieszczone na planie prostokąta dwupiętrowe budynki, o układzie geometrycznym.

Mykeny (2 tysiąclecie p.n.e.)

Miasto, od którego nazwano całą rozwiniętą kulturę, było pierwszą miejscowością w historii, która posiadała cytadelę.

Pałac w Knossos (2 tysiąclecie p.n.e.)

Znajdujący się na wyspie Krecie największy zespół budynków z epoki brązu, stanowił prawdopodobnie centrum kultury minojskiej.

Posąg Apoksymenosa

Charakterystyczne dzieło sztuki starożytnej Hellady zostało znalezione na dnie morza przy chorwackim wybrzeżu Adriatyku.

Skarbiec Atreusza (Mykeny, XIV w. p.n.e.)

Grobowiec kopułowy w starożytnych Mykenach tradycja łączy z imieniem mitologicznego króla Myken.

Starożytne wazy greckie

Wazy starożytnych helleńskich mistrzów także dzisiaj stanowią ważne źródło do badań historycznych.

Kamienie milowe historii rzeźbiarstwa

Animacja pozwoli nam poznać pięć wyjątkowych dzieł sztuki w historii rzeźbiarstwa.

Miasto Babilon ( VI w. p.n.e.)

Starożytne miasto Babilon położone było w Mezopotamii, nad brzegami Eufratu.

Added to your cart.