Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Afrykański obóz dla uchodźców (Darfur)

Ponad milion uchodźców opuściło swoje miejsca zamieszkania z powodu zbrojnego konfliktu w Sudanie.

Historia

Etykiety

Obóz uchodźców, Afryka, Miasto namiotów, prześladowanie, Darfur, Sudan, wojny religijne, ubóstwo

Powiązane treści

Sceny

Obóz dla uchodźców

Miasto namiotów

Uchodźcy

Animacja

Spacer

Narracja

Darfur to region leżący w Afryce, na terenie Sudanu. Nazwa oznacza "kraj Furów".
Powierzchnia wynosi ok. 500 tys. km², z czego większą część zajmuje porośnięta sawanną wyżyna. Licząca 7,4 mln ludność zajmuje się głównie uprawą roli.

Niestety, w ostatnich latach Darfur stał się codziennym tematem programów telewizyjnych nie ze względu na kulturę rdzennej ludności, ale z powodu konfliktu zbrojnego o międzynarodowym tle. Konflikt rozpoczął się w 2003 r. wybuchem powstania. Po jednej stronie krwawych walk stoi rząd sudański, zdominowany przez Arabów, z drugiej zaś dwa afrykańskie ugrupowania rebeliantów. Konflikt, nierzadko prowadzący do bombardowań i ciężkich starć zbrojnych, najpoważniej dotknął murzyńską część ludności Darfuru.

Do 2004 r. krwawy konflikt pochłonął już wiele tysięcy ofiar. Humanitarna katastrofa zmusiła setki tysięcy uchodźców do opuszczenia domów i ucieczki.
Pod międzynarodowym naciskiem w kwietniu 2004 r. strony zawarły rozejm. Mimo to fala przemocy nie ustała.

Liczbę ofiar śmiertelnych trwających do dziś rozbojów i mordów szacuje się na 400 tysięcy. Sytuację pogarszają 2 miliony uchodźców.
W ramach pomocy międzynarodowej organizacje humanitarne utworzyły w bezpieczniejszych strefach obozy dla uchodźców.
Niestety, obozy zapewniają jedynie minimalne warunki do życia dla tak dużej liczby uchodźców. Brak jest odpowiedniej ilości wody, żywności, lekarstw i odzieży.
Dla żyjących w namiotach ludzi niejakim pocieszeniem może być poczucie względnego bezpieczeństwa, jakie zapewniają im międzynarodowe oddziały wojskowe, strzegące obozów.

Do dziś podejmowane są liczne starania o zdobycie pomocy finansowej dla uchodźców z obozu w Darfurze. (Przykładem może być kampania pt. Make some noise, prowadzona przez Amnesty International, do której przyłączyło się wielu piosenkarzy światowej sławy).

Powiązane treści

Afrykańska wioska (Sudan)

Afrykańskie wioski są dobrze przystosowane do otaczającego je środowiska naturalnego i wiernie odzwierciedlają kulturę danego plemienia.

Migranci i uchodźcy

Animacja wieloaspektowo prezentuje aktualny kryzys migracyjny i uchodźczy.

Organizacje polityczne i gospodarcze

W minionych latach powstało wiele politycznych i gospodarczych organizacji, zrzeszających kraje z całego świata.

Państwa Afryki

Dzięki animacji możemy poznać kraj, stolice i flagi państw Afryki.

Przywódca plemienia Zulu

Niektóre z afrykańskich plemion, o charakterystycznej kulturze, żyje obecnie na poziomie neolitu.

Wielki Meczet w Dżenne (1907)

Meczet, zbudowany w charakterystycznym stylu architektonicznym, jest największą glinianą budowlą sakralną na świecie.

System zaopatrzenia w wodę.

System zaopatrzenia w wodę dostarcza odbiorcom wodę pitną odpowiedniej jakości.

Auschwitz I, obóz pracy

Obóz koncentracyjny był ośrodkiem administracyjnym potężnego kompleksu obozów Auschwitz.

Auschwitz II (Birkenau) obóz koncentracyjny

Podczas II wojny światowej w nazistowskim obozie zagłady straciło życie ponad milion ludzi.

Radziecki obóz pracy ( lata 1930.)

Radzieckie obozy pracy przymusowej były usytuowane daleko od obszarów zamieszkałych.

Recsk

Do obozu pracy, zwanego również węgierskim gułagiem, w czasach dyktatury Rakosiego deportowano około 1500 osób.

Added to your cart.