Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Hvordan fungerer det? - Høytalere

I høytalere blir lydbølgene generert av elektromagnetisk induksjon.

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler romoppfattelsen.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon både i plan og rom.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Geometriske transformasjoner – translasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk translasjon både i plan og rom.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Geometriske transformasjoner - refleksjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk refleksjon, en type geometrisk transformasjon både i plan og rom.

Synsmekanismen

Kurvaturen i øyets linse forandres når vi ser på et fjernt eller nært objekt, for å sikre et skarpt bilde.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Geografiske oppdagelser (15.-17. århundre)

Legendariske geografiske oppdagelser ved begynnelsen av den moderne tid tegnet ikke bare nye kart, men hadde også en mangfoldig påvirkning.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

BR Standard Class 3 2-6-2T damplokomotiv

En type damplokomotiv som ble benyttet av British Railways og ble produsert på 1950-tallet.

Tenochtitlan (15. århundre)

Den praktfulle hovedstaden i det aztekiske riket forbauset selv de spanske erobrere.

Vikingbosetning (10. århundre)

Typiske vikingbosetninger ble ikke bare etablert i Skandinavia, de oppsto i fjerntliggende områder også.

Dynamo (mellomnivå)

En dynamo omdanner mekanisk energi til likestrøm.

Added to your cart.