Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Milepæler innen billedhugging

Denne animasjonen viser fem fremragende verk i billedhuggingens historie.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Nesen og luktemekanismen

Nesens reseptorer produserer elektriske signaler når de stimuleres av lukter.

Darwins legendariske reise

Darwins legendariske reise ombord på HMS Beagle spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Evolusjonsteorien.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Airbus A380 (2005)

Det brede dobbeltdekker-passasjerflyet kan frakte mer enn 500 passasjerer.

Added to your cart.