Naftalen (C₁₀H₈)

Det enkleste polysykliske aromatiske hydrokarbonet.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Metanol (metylalkohol) (CH₃OH)

Den enkleste mettede alkoholen. Et svært giftig stoff som lett forveksles med etanol.

Metan (CH₄)

Det første elementet i den homologe serien av alkaner.

Hydrogenfluorid (HF)

Ett av hydrogenhalogenidene, et meget aggressivt stoff - det angriper til og med glass.

Jod (I₂)

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles jodtinktur, som er et desinfeksjonsmiddel.

Trimetylamin N(CH₃)₃

Et tertiært amin med en karakteristisk ubehagelig lukt, som forekommer i fordervet mat.

Formamid (metanamid) (HCONH₂)

En fargeløs, lett viskøs, hygroskopisk væske som brukes i produksjon av maursyre, hydrogencyanid og andre organiske forbindelser.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Added to your cart.