Å designe kjøkkenmøbler - romlig koordinatsystem

Praktisering av bruken av det romlige koordinatsystemet ved hjelp av en maskin-utviklet kjøkkenmodell.

Dimetyleter (C₂H₆O)

En fargeløs gass med en typisk lukt, fremstilt ved dehydrering av metanol.

Pentan (C₅H₁₂)

Det femte elementet i den homologe serien av alkaner. En fargeløs, brennbar væske.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

En heterosyklisk organisk forbindelse, dens derivater er tymin, cytosin og uracil.

Jodkrystall

En fast, grå substans som sublimerer ved oppvarming. Dens oppløsning i alkohol kalles "jodtinktur", den er et desinfeksjonsmiddel.

Glyserol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

En triol som ofte brukes som en ingrediens i kremer og salver.

Syklopentan (C₅H₁₀)

Et element i den homologe serien av sykloalkaner.

Pyridin (C₅H₅N)

En grunnleggende heterosyklisk organisk forbindelse; en fargeløs, stikkende og giftig væske.

Tømmerhus

Tømmerhus var en typisk type bolig i Ungarn på Árpád-tiden.

Dimetylamin (NH(CH₃)₂)

En fargeløs gass med en stikkende lukt. Den blir mye brukt i industrien.

Hydrogenperoksid (H₂O₂)

Forbindelse av hydrogen og oksygen. Fargeløs, luktfri væske; tyngre enn vann.

Alfa-D-glukose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukose er en av stereoisomerene til glukoser, spesielt D-glukoser.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Bygging av et elementhus

Bygninger som var konstruert med forhåndsproduserte betongblokker var utbredte i de tidligere sosialistiske landene.

Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

Sølvbromid (AgBr)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det utsettes for lys.

Natriumklorid (NaCl)

Vanlig salt (eller bordsalt) er en av de viktigste natriumforbindelsene, uunnværlig for levende organismer.

Sølvjodid (AgI)

En lysegul forbindelse dannet i reaksjonen mellom sølvnitrat og kaliumjodid.

Added to your cart.