Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Metanhydrat

Et fast stoff som dannes ved lave temperaturer på havbunnen ved høyt trykk.

Paulinsk kloster

Dette paulinske klosteret ble bygget for ungarske eremittmunker i 1225.

Maltose (maltsukker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Et disakkarid som dannes ved sammenføyning av to alfa-D-glukosemolekyler.

Pentan (C₅H₁₂)

Det femte elementet i den homologe serien av alkaner. En fargeløs, brennbar væske.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Bygge figurer (ensfarget)

Bygg 3D-figurer av kuber med hjelp av flere visninger.

Gruppering av romfigurer 4

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Bygge figurer (flerfarget)

Bygg 3D-figurer av kuber med hjelp av flere visninger.

Syklopentan (C₅H₁₀)

Et element i den homologe serien av sykloalkaner.

Diklormetan (CH₂Cl₂)

Den blir fremstilt ved å behandle metan med klorgass og brukes som et løsemiddel.

Hydrogenklorid (HCl)

En fargeløs gass med en stikkende lukt, dens oppløsning i vann kalles saltsyre.

Palmitinsyre (heksadekansyre) (C₁₅H₃₁COOH)

En hvit, voksaktig substans, en karboksylsyre med høyt karbontall.

Tømmerhus

Tømmerhus var en typisk type bolig i Ungarn på Árpád-tiden.

Triklormetan, kloroform (CHCl₃)

Også kjent som kloroform, brukes som et løsemiddel i laboratorier, tidligere brukt som et bedøvelsesmiddel.

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Added to your cart.