Typisk leilighet i Ungarn på 1980-tallet

Typiske leiligheter gir et bilde av kulturen i det gitte tiåret.

Våpen (første verdenskrig)

Første verdenskrig medførte enorme endringer i militærteknologi, på grunn av utviklingen av nye våpen.

Riddersal

En av de viktigste delene av et middelaldersk slott var riddersalen.

Middelaldersk ridder

Riddere i Middelalderen var vassaler av feudale herrer og kjempet kamper fra hesteryggen.

Volum og overflateareal (øvelse)

En øvelse om volum og overflateareal ved bruk av en kube som endrer seg.

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Gruppering av romfigurer

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Sofies skrivebord

Et spill om de ulike synsvinklene på komplekse objekter.

TV-apparatenes utvikling

Fjernsynet, som ble oppfunnet tidlig på 1900-tallet, ble en av de grunnleggende formene for underholdning.

Tysk soldat (første verdenskrig)

Tyske soldater i første verdenskrig var godt trente og brukte moderne våpen.

Britisk soldat (første verdenskrig)

Under første verdenskrig var Storbritannia en del av den militære alliansen som kaltes "trippelententen".

Arealet på overflaten til en kule (demonstrasjon)

Overflaten til en kule består av et sett med punkter som befinner seg i samme avstand fra et gitt punkt i rommet.

Katie på lekeplassen

En fargerik og underholdende animasjon for å trene på orientering i rommet.

Middelaldersk kristen konge

Middelalderens konger ble vanligvis avbildet sittende på sine troner, med krone på hodet og sine riksregalier.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Det kanadiske helikopteret er et av verdens mest brukte helikoptre.

Vinregion

Viner fra vinregionen Tokaj er godt kjent verden over.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Skytevåpen

Verdens mektigste nasjoner konkurrerte mot hverandre på 1800- og 1900-tallet og la ned mye arbeid i å utvikle effektive skytevåpen.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Relative posisjoner for linjer og plan

Denne animasjonen demonstrerer relative posisjoner for linjer og plan.

Added to your cart.