Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Solens bane over de store breddesirklene

Solens tilsynelatende bevegelse forårsakes av Jordens rotasjon rundt sin egen akse.

Hus fra antikkens Egypt

Et vanlig egyptisk bosted besto av jevnlig arrangerte rom.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Elektriske motorer

Elektriske motorer er til stede i mange områder i hverdagen vår. La oss lære om de forskjellige typene.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Hvordan fungerer det? - Datanettverk

Internett lar oss sende data raskt over store avstander.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Added to your cart.