Menneskets øye

Øyet er et av våre viktigste sanseorganer. Reseptorene i øyet produserer elektriske impulser når de stimuleres av lys.

Tolvfingertarmens kjertler

Bukspyttkjertelen og leveren tømmer fordøyelsesvæsker ut i tolvfingertarmen.

Lymfesystemet

Lymfeårer frakter lymfer til blodårene, mens lymfeknuter er integrerte deler av immunforsvaret.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Telegraf (Samuel F. B. Morse)

Den amerikanske oppfinneren presenterte sin revolusjonerende oppfinnelse innen telekommunikasjon ved University of New York i 1837.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Telefon (Alexander Graham Bell)

Enheten som overfører menneskelige stemme som elektriske signaler ble oppfunnet av Bell i 1876.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Hvordan fungerer det? - Datanettverk

Internett lar oss sende data raskt over store avstander.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Benene i brystkassen

Ribbene, brystbenet og ryggraden danner skjelettet i brystet.

Hvordan fungerer det? - Høytalere

I høytalere blir lydbølgene generert av elektromagnetisk induksjon.

Liten hesteskonese (flaggermus)

Flaggermus bruker ultralyd til å navigere og jakte på byttet sitt.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med sommereiken som eksempel.

Trojansk hest

I følge Homers epos førte Odyssevs' krigslist til tapet av Troja.

Added to your cart.