Flora og fauna fra Perm-tiden

Denne 3D-scenen presenterer floraen og faunaen fra oldtiden.

Stavkirke (Borgund, 13. århundre)

En trekirke bygget på 1100-1200-tallet, den best bevarte av alle Norges stavkirker.

Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Synaptisk overføring

Nerveceller overfører elektriske signaler via kjemiske og elektriske synapser.

Det hvite hus (Washington, D.C., 1800)

Dette er boligen og kontoret til presidenten av USA, og er en av verdens mest kjente bygninger.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Oppbygging av skjelettmuskulatur

Denne animasjonen viser den fine molekylære strukturen og mekanismen til musklene.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Muskelvev

De tre typene muskler som finnes i menneskekroppen er den glatte muskulaturen, tverrstripede skjelettmuskulaturen og hjertemuskulaturen.

Lymfesystemet

Lymfeårer frakter lymfer til blodårene, mens lymfeknuter er integrerte deler av immunforsvaret.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for hvert sted på Jorden.

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Menneskets øye

Øyet er et av våre viktigste sanseorganer. Reseptorene i øyet produserer elektriske impulser når de stimuleres av lys.

Tolvfingertarmens kjertler

Bukspyttkjertelen og leveren tømmer fordøyelsesvæsker ut i tolvfingertarmen.

Added to your cart.