Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturene av fire store amerikanske presidenter er hugget inn i en granittklippe i det nasjonale minnesmerket Mount Rushmore.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Bastillen (Paris, 18. århundre)

Fengselet i Paris ble legendarisk etter revolusjonen i 1789.

Jemenkameleon

Kameleoner er krypdyr som har evne til å skifte farge.

Omdreiningslegemer

Ved å rotere en geometrisk figur rundt en linje med dens geometriske plan som akse, får vi ulike omdreiningslegemer.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Menneskekroppen - for barn

Denne scenen er en oversikt over hovedorganene i menneskekroppen

Skogsjikt

De ulike typene skogsjikt kan variere.

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon både i plan og rom.

Geometriske transformasjoner – translasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk translasjon både i plan og rom.

Geometriske transformasjoner - refleksjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk refleksjon, en type geometrisk transformasjon både i plan og rom.

Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

I Tudortiden ble det bygget omtrent 200 bygninger på broer som gikk over Themsen.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Added to your cart.