Gamle egyptiske guddommer

Gamle egyptere tilbad et stort antall guder og gudinner.

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer i lengde

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Benforbindelser

Benene i skjelettet er bundet sammen av suturer, bruskvev eller synovialledd. Disse kan også fungere sammen.

Menneskekroppen - for barn

Denne scenen er en oversikt over hovedorganene i menneskekroppen

Isfjell

Isfjeller er blokker av frossent ferskvann som flyter i sjøen.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Afrikansk landsby (Sudan)

Afrikanske landsbyer tilpasser seg det naturlige miljøet godt og reflekteres av kulturen i de lokale stammene.

Teotihuacán (4. århundre)

Byen er majestetisk selv i ruiner, og var den største og mest folkerike bosettingen i det førkolumbiske Amerika.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Hjertet

Hjertet er den sentrale pumpen i hjerte- og karsystemet og slår flere milliarder ganger i løpet av vår livstid.

Kovalente bindinger i benzenmolekyler

I benzen er det sigmabindinger og delokaliserte pi-bindinger mellom karbonatomer.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Added to your cart.