Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og ender med produksjon av kjønnscellene til neste generasjons individ.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent Motorwagen regnes som den første bilen som ble konstruert for å bli drevet fram av en motor.

Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia.

Hvordan fungerer det? - Turbojet

Denne animasjonen viser hvordan en turbojetmotor fungerer.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Moai (Påskeøya, 16. århundre)

Denne Stillehavsøya er berømt for sine unike monolittiske menneskefigurer.

Hammurabis lover

Hammurabis lover er symbolet på den mesopotamiske sivilisasjonen; de består av 282 lover som er innrisset i en stele av basalt.

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Chichen Itza (1100-tallet)

Den legendariske byen fra det maya-toltekiske riket lå i det som i dag er Mexico.

Galileo Galileis verksted

Galileo Galileis vitenskapelige prestasjoner bidro sterkt til utviklingen innen fysikk og astronomi.

Vårt astronomiske nabolag

En demonstrasjon av nære planeter, stjerner og galakser.

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Added to your cart.