Tyrannosaurus rex «tyrann-øgle»

Store kjøttetere, kanskje den mest kjente dinosauren.

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige samfunn etablert i de første varige bosetningene.

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Venusfigurer

Disse paleolittiske statuettene er trolig symboler på fruktbarhet og velstand.

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Dodo

Dodoen er en utdødd fugleart som levde på øya Mauritius. Den har blitt symbolet for utryddelse.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Apatosaurus

En langhalset planteetende dinosaur med robust kropp.

Eurypterider, sjøskorpioner

En utryddet gruppe leddyr som levde i havet under paleozoikum.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Triceratops

En type planteetende dinosaur gjenkjennbar ved den store beskyttelsesplaten bak hodet og de tre hornene som levde i krittiden.

Stegosaurus

En type forhistorisk reptil som hadde benplater på ryggen, som bidro til varmeregulering.

Deinonychus

Deinonychus, hvis navn betyr "fryktet klo", var en kjøttetende dromaeosaurid-dinosaur.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede ledefossiler.

Added to your cart.