Tyrannosaurus rex «tyrann-øgle»

Store kjøttetere, kanskje den mest kjente dinosauren.

Megarian bandet tusenbein

Denne 3D-en introduserer en tusenbeinart som er utbredt i Middelhavet.

Flora og fauna fra Perm-tiden

Denne 3D-scenen presenterer floraen og faunaen fra oldtiden.

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Marulk (breiflabb)

Denne fisken, med sitt bisarre utseende, bruker sin lysende agn til å lokke og fange sitt bytte. Animasjonen forklarer hvordan det fungerer.

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med sommereiken som eksempel.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og ender med produksjon av kjønnscellene til neste generasjons individ.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Added to your cart.