Marken

Marken

Jord er det løse, øverste, fruktbare laget av jordskorpen.

02:58

Geografi

Nøkkelord

jord, pedosfære, jordtyper, jord dannelse, jord partikkel, jord seksjon, humus, fruktbarhet, Nedbrytning av jord, jord-bolig, erosjon, gjødsel, mekanisk forvitring, bergarter, stein, forvitring, jordskorpen, økosystem, næringsstoff, fysisk geografi, natur, geografi

Added to your cart.