Voyager-romsondene

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om menneskeheten.

Geografi

Nøkkelord

Voyager, romsonden, Solsystemet, romforskning, astronomi, golden rekord, verdensrommet, planet, stjerne, Jord, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, geografi

Relaterte elementer

Scener

Romsondenes bane

Ved utkanten av Solsystemet

 • interstellart rom
 • kosmisk stråling
 • buesjokk
 • heliosfærisk strømningssjikt
 • Voyager 1
 • Solen
 • Voyager 2
 • heliopause
 • heliosphere
 • solens sjokkfront

Voyager-romsonde

 • kamera med smal vinkel
 • detektor for plasmabølger
 • subsystem for kosmisk stråling
 • retningsbestemt antenne
 • infrarødt spektrometer
 • fotopolarimeter
 • detektor for ladde partikler
 • optisk kalibreringspanel
 • radioantenne
 • RTG - elektrisk radioisotopgenerator
 • magnetometer
 • Voyagers gullplate

Voyagers gullplate

 • Planvisning av platen med en binærkode som definerer avspillingshastigheten.
 • Skisse av tonehodet med stift.
 • Platen sett fra siden.
 • Diagram som viser Solens posisjon i forhold til 14 kjente pulsarer. Den binære koden angir pulsarenes frekvens.
 • Diagram som forklarer hvordan man spiller av videoinnholdet.
 • Binærkode som angir riktig avspillingshastighet for platen.
 • Diagram som viser retningen for dekoding og det første bildet som vises hvis riktig dekodet.
 • Platen inneholder 115 bilder som er kodet i analog form, 35 typer naturlige eller kunstige lyder, utdrag fra 27 musikalske komposisjoner og hilsener på 55 språk.

Animasjon

 • Jorden
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun
 • Voyager 1
 • Voyager 2
 • interstellart rom
 • kosmisk stråling
 • buesjokk
 • heliosfærisk strømningssjikt
 • Voyager 1
 • Solen
 • Voyager 2
 • heliopause
 • heliosphere
 • solens sjokkfront
 • kamera med smal vinkel
 • detektor for plasmabølger
 • subsystem for kosmisk stråling
 • retningsbestemt antenne
 • infrarødt spektrometer
 • fotopolarimeter
 • detektor for ladde partikler
 • optisk kalibreringspanel
 • radioantenne
 • RTG - elektrisk radioisotopgenerator
 • magnetometer
 • Voyagers gullplate
 • Planvisning av platen med en binærkode som definerer avspillingshastigheten.
 • Skisse av tonehodet med stift.
 • Platen sett fra siden.
 • Diagram som viser Solens posisjon i forhold til 14 kjente pulsarer. Den binære koden angir pulsarenes frekvens.
 • Diagram som forklarer hvordan man spiller av videoinnholdet.
 • Binærkode som angir riktig avspillingshastighet for platen.
 • Diagram som viser retningen for dekoding og det første bildet som vises hvis riktig dekodet.
 • Platen inneholder 115 bilder som er kodet i analog form, 35 typer naturlige eller kunstige lyder, utdrag fra 27 musikalske komposisjoner og hilsener på 55 språk.

Forteller

Voyagerprogrammet ble startet med et mål om å utforske Jupiter og Saturn og å samle inn viktige data om deres form, masse, magnetfelt, struktur, komposisjon og dynamikk i atmosfæren, samt om overflaten og geologi på deres måner.
To romsonder, Voyager 1 og Voyager 2, ble sendt ut i rommet av NASA som en del av programmet i 1977.

Voyager 1 ble sendt ut den 5. september 1977. Den tok bilder av Jupiters og Saturns måner og oppdaget Jupiters ring. Voyager 1 er det menneskeskapte objektet som befinner seg lengst borte fra Jorden. I 2012 kom den inn i interstellart rom hvor den nå undersøker plasmatettheten.

Voyager 2 ble sendt ut den 20. august 1977, 16 dager før Voyager 1. Etter å ha undersøkt Jupiter og Saturn, besøkte den også Uranus og Neptun. Den er en av de mest vellykkede romsondene, siden den oppdaget en rekke måner og tok flere tusen bilder. Romfartøyet er et av NASAs mest fjerntliggende menneskeskapte objekter; For øyeblikket undersøker den utkanten av heliosfæren.

Voyager-fartøyet har med seg beskjeder i form av lyder og bilder fra Jorden på gullbelagte kobberplater, som kalles Voyager Golden Records. Platene inneholder hilsener på mange språk, samt utdrag fra folkemusikk og klassiske stykker komponert av Mozart, Bach og Beethoven.

Relaterte elementer

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Teleskoper

Denne animasjonen viser optiske teleskoper og radioteleskoper som brukes til astronomiske observasjoner.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Vårt astronomiske nabolag

En demonstrasjon av nære planeter, stjerner og galakser.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

Oppdraget Apollo 15 (Lunar Rover)

Animasjonen viser månebilen Lunar Rover, som har to seter og ble brukt i oppdraget Apollo 15.

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Satellittnavigasjon, GPS

Det globale posisjoneringssystemet (GPS) består av 24 satellitter, men bare 4 må være synlige for posisjonering.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Added to your cart.