Venus

Venus

Venus er den andre planeten fra Solen, og det lyseste objektet på nattehimmelen (etter Månen).

Geografi

Nøkkelord

Venus, Morgenstjernen, Solsystemet, steinplanet, indre planetene, Sol, planet, astronomi, astrofysikk, geografi, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Solsystemet

 • Solen
 • Merkur
 • Venus
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun

Venus er en av planetene i Solsystemet, den nest innerste planeten fra Solen. Den er en steinplanet (terrestrisk planet), med høy tetthet (5,25 g/cm³). Den er svært lik Jorden både i størrelse og masse, og kalles ofte for Jordens søster.

Venus

 • rotasjonsakse
 • vinkelrett linje til baneplanet
 • Venus baneplan
 • Venus omløpsbane
 • Venus ekvator
 • 177,4°

Fakta:

Diameter: 12 103,6 km (0,95 ganger Jordens diameter)

Masse: 4,868×10²⁴ kg ( 0,815 ganger Jordens masse)

Middeltetthet: 5,243 g/cm³

Gravitasjon: 0,907 g

Overflatetemperatur: +460 °C

Antall måner: 0

Rotasjonsperiode: 243,16 dager (retrograd)

Aksehelning: 177,4° (nesten vinkelrett i forhold til baneplanet)

Gjennomsnittlig avstand fra Solen:
108 200 000 km = 0,72 AU = 6,04 lysminutter

Eksentrisitet: 0,0068 (nesten sirkulær)

Omløpstid: 224,7 dager

Topografi

 • Aphrodite Terra
 • Lada Terra
 • Atalanta Planitia
 • Audra Planitia
 • Sedna Planitia
 • Niobe Planitia
 • Tinatin Planitia
 • Helen Planitia
 • Guinevere Planitia
 • Aino Planitia
 • Zhibek Planitia
 • Lavinia Planitia
 • Navka Planitia
 • Freyja Montes
 • Maxwell Montes
 • Vellamo Planitia
 • Rusalka Planitia
 • Alpha Regio
 • Beta Regio
 • Rhea Mons
 • Theia Mons
 • Gula Mons
 • Maat Mons
 • Artemis Corona
 • Ishtar Terra

Overflaten er ufruktbar og steinete. Det finnes få nedslagskratere, men flere aktive skjoldlignende basaltvulkaner. Venus har ingen platetektonikk. Overflaten er dekket med gjennomsiktige, svært reflekterende skyer av svovelsyre.

Mange astronomer tror at det for lenge siden fantes vann på Venus overflate, men på grunn av Solens økende lysstyrke, som førte til økt temperatur, fordampet havene gradvis, noe som i sin tur førte til økende mengde vanndamp i atmosfæren. Siden vanndamp absorberer infrarød stråling ble drivhuseffekten kraftigere, noe som økte temperaturen ytterligere, samtidig som det akselererte fordampningen.

Blant alle de terrestriske planetene er det Venus som har den tetteste atmosfæren, som består hovedsakelig av karbondioksid med noe svovel (som indikerer vulkansk aktivitet). Det atmosfæriske lufttrykket på Venus er omtrent 90 ganger så stort som Jordens.

Drivhuseffekten på Venus er den sterkeste i Solsystemet, dermed er temperaturen på overflaten høy (+460°C). Venus er dekket av et tett lag med skyer, som reflekterer omtrent to tredjedeler av sollyset som treffer dem.

Tverrsnitt av Venus

 • atmosfæren - Ekstremt tett og tung, består av karbondioksid. Troposfærens øvre grense er i en 100 kilometers høyde.
 • skorpe - Den er noen titalls km tykk.
 • mantel - Den er sannsynligvis rundt 3000 km tykk.
 • kjerne - Den har sannsynligvis en diameter på rundt 6000 km, og består av jern.

Venus omløpsbane

 • Venus
 • Solen
 • middelavstand til Solen: 108 200 000 km
 • omløpstid: 224,7 dager
 • Venus omløpsbane

Animasjon

 • Solen
 • Merkur
 • Venus
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun
 • rotasjonsakse
 • vinkelrett linje til baneplanet
 • Venus baneplan
 • Venus omløpsbane
 • Venus ekvator
 • 177,4°
 • atmosfæren - Ekstremt tett og tung, består av karbondioksid. Troposfærens øvre grense er i en 100 kilometers høyde.
 • skorpe - Den er noen titalls km tykk.
 • mantel - Den er sannsynligvis rundt 3000 km tykk.
 • kjerne - Den har sannsynligvis en diameter på rundt 6000 km, og består av jern.
 • Venus
 • Solen
 • middelavstand til Solen: 108 200 000 km
 • omløpstid: 224,7 dager
 • Venus omløpsbane

Forteller

Siden Venus er et av de lyseste himmellegemene, ble den oppkalt etter skjønnhetsgudinnen. I romersk mytologi var Venus gudinnen for hager. Hun ble identifisert med Afrodite, som var gudinnen for kjærlighet og skjønnhet i gresk mytologi.

Noen gamle astronomer trodde at det var to forskjellige himmellegemer de så øst og vest for Solen. Den som var synlig ved daggry ble kalt “lys-bæreren”, Fosforos, mens den som var synlig ved solnedgang ble kalt Hesperos, etter Atlas sønn.

Den greske filosofen og matematikeren Pythagoras var den første som innså at Fosforos og Hesperos var den samme. Sett fra Jorden er Venus synlig enten til venstre eller til høyre for Solen, avhengig av kretsløpet. Noen ganger ser vi den som Aftenstjernen, og deretter som Morgenstjernen.

Sett fra Jorden er den aldri mer enn 46 grader fra Solen. Den har faser som ligner Månens.

Den første romsonden som passerte Venus var Mariner 2 i 1962. På grunn av den tykke atmosfæren og skyer, var ikke overflaten synlig. Venus har blitt kartlagt av radarer på romsondene Pioneer-Venus, Magellan og Venera i bane rundt planeten, i tillegg til av terrestriske radioteleskoper.

Ifølge opplysninger fra Pioneer er 70% av overflaten dekket av kuperte sletter, 20% av distinkte lavland og 10% av “kontinenter” som er hevet 4-5 km over det gjennomsnittlige overflatenivået.

De sovjetiske sondene Venera 7-14 landet på overflaten, tok panoramabilder og analyserte jorden. Grunnet den høye temperaturen var de bare i drift i 1-2 timer.

Den europeiske romsonden Venus Express ble utsendt i 2005 og analyserer atmosfæren og skyene, i tillegg til å kartlegge planetens plasmamiljø og overflate.

Den japanske Venus-sonden Venus Climate Orbiter (Akatsuki) ble sendt den 21 mai i 2010. Sonden er designet for å oppdage hvorfor Venus atmosfære er super-roterende, hvordan svovelsyre-skyer dannes, om det finnes aktive vulkaner og om det har eksistert vannhav på planeten.

Venus er den indre planeten som er nest nærmest Solen.

Den er en steinplanet (terrestrisk planet), med høy tetthet (5,25 g/cm³). Den er svært lik Jorden både i størrelse og masse, og kalles derfor ofte for Jordens søsterplanet.

Overflaten er ufruktbar og steinete. Det finnes få nedslagskratere, men flere aktive skjoldlignende basaltvulkaner. Venus har ingen platetektonikk. Overflaten er dekket med gjennomsiktige, svært reflekterende skyer av svovelsyre.

Mange astronomer tror at det for lenge siden fantes vann på Venus overflate, men på grunn av Solens økende lysstyrke, som førte til økt temperatur, fordampet havene gradvis, noe som i sin tur førte til økende mengde vanndamp i atmosfæren.

Siden vanndamp absorberer infrarød stråling ble drivhuseffekten kraftigere, noe som økte temperaturen ytterligere, samtidig som det akselererte fordampningen.

Blant alle de terrestriske planetene er det Venus som har den tetteste atmosfæren, som består hovedsakelig av karbondioksid med noe svovel (som indikerer vulkansk aktivitet). Det atmosfæriske lufttrykket på Venus er omtrent 90 ganger så stort som Jordens. Atmosfæren på Venus: Drivhuseffekten på Venus er den sterkeste i Solsystemet, dermed er temperaturen på overflaten høy (+460°C).

Venus er dekket av et tett lag med skyer, som reflekterer omtrent to tredjedeler av sollyset som treffer dem.

Siden dens akse er nesten vinkelrett i forhold til baneplanet (den skråner med bare 2,6°), finnes det ikke sesongmessige temperaturendringer på Venus, og grunnet drivhuseffekten er det ingen betydelige forskjeller på temperaturene mellom polare og ekvatoriale områder, eller mellom dag- og nattemperaturer i de lavere atmosfæriske lagene.

Venus roterer i motsatt retning i forhold til sin baneretning. Den er den planeten med tregest rotasjon og har en rotasjonsperiode på 243,1 jordiske dager. Venus har et svakt magnetfelt. Solvinden er i direkte tilknytning til planetens ionosfære.

Relaterte elementer

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Mars

Det søkes etter mulige spor av vann og liv på Mars.

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Merkur

Merkur er den innerste og minste planeten i Solsystemet.

Neptun

Neptun er den ytterste planeten i Solsystemet, og den minste av gasskjempene.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Saturn

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet, og er lett gjenkjennelig med sine ringer.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Uranus

Uranus er en gasskjempe og er den syvende planeten fra Solen.

Added to your cart.