Veikryss

Veikryss

En underholdende og spektakulær animasjon for å trene på orientering og lokalisering.

Matematikk

Nøkkelord

orientering, lærings retninger, Retninger, venstre høyre, transport, kryss, gate, rom, trafikklys, fortau, fotgjengerovergang, trafikkskilt, buss stopp, buss, sykkel, posisjonering

Relaterte elementer

Barnerom

Denne animasjonen hjelper deg å forstå oppfatning av rom.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Katie på lekeplassen

En fargerik og underholdende animasjon for å trene på orientering i rommet.

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Svaleby

En underholdende animasjon for å øve på orientering ved hjelp av et kart.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Brannvesen

Denne animasjonen demonstrerer konstruksjonen av en brannbil.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Sykkelens utvikling

Utviklingen av sykkelen, som først ble ansett som et leketøy, gjenspeiler den teknologiske utviklingen gjennom de siste tre århundrene.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Added to your cart.