Underjordiske vannkilder

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Geografi

Nøkkelord

jordisk vann, akvifer, oppsprukket akvifer, grunnvann, artesisk vann, karst vann, ugjennomtrengelige laget, gjennomtrengelige lag, kalksteinsgrottene, Karst våren, drikker vann, karst, hule, nedbør, jordbruk, grunnvann flom, Vannets kretsløp, godt, kilde, strøm, elv, hydrografi, natur, hydrosfæren, vann, geografi

Relaterte elementer

Scener

Grunnvann

 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • ugjennomtrengelig lag (akviklude) - Et steinlag med lav gjennomtrengningskapasitet.
 • grunnvann - Et underjordisk lag med vann som finnes under og mellom ugjennomtrengelige lag (akvikluder).
 • artesisk brønn - Vann som er samlet i en lukket akvifer under trykk kan stige til overflaten av seg selv, eller man kan bore brønner for å få tilgang til det.
 • 80 m
 • fuktighet i bakken - Vann som legger seg rundt partikler i jorden over grunnvannsspeilet. Det fyller bare delvis porene som finnes mellom jordpartiklene. Det er et usammenhengende lag.

Åpen akvifer

 • åpen akvifer - Vann som akkumuleres i sprekkene i steinen.

Markvann

 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • brønn
 • 20 m
 • elv - Et naturlig vassdrag som renner fra høyere til lavere høyder.
 • sandfiltrert vann - Vann som finnes ved siden av overflatevann. Vannet i elven blir filtrert av lagene med småstein og sand på elvebredden.

Animasjon

 • åpen akvifer - Vann som akkumuleres i sprekkene i steinen.
 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • ugjennomtrengelig lag (akviklude) - Et steinlag med lav gjennomtrengningskapasitet.
 • grunnvann - Et underjordisk lag med vann som finnes under og mellom ugjennomtrengelige lag (akvikluder).
 • elv - Et naturlig vassdrag som renner fra høyere til lavere høyder.
 • kilde - Stedet hvor underjordisk vann renner fra til overflaten.
 • 150 m
 • oversvømmelse - Etter kraftig regn kan markvannet stige så høyt at det fyller de dypere områdene på overflaten.
 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • ugjennomtrengelig lag (akviklude) - Et steinlag med lav gjennomtrengningskapasitet.
 • grunnvann - Et underjordisk lag med vann som finnes under og mellom ugjennomtrengelige lag (akvikluder).
 • artesisk brønn - Vann som er samlet i en lukket akvifer under trykk kan stige til overflaten av seg selv, eller man kan bore brønner for å få tilgang til det.
 • 80 m
 • fuktighet i bakken - Vann som legger seg rundt partikler i jorden over grunnvannsspeilet. Det fyller bare delvis porene som finnes mellom jordpartiklene. Det er et usammenhengende lag.
 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • brønn
 • 20 m
 • elv - Et naturlig vassdrag som renner fra høyere til lavere høyder.
 • sandfiltrert vann - Vann som finnes ved siden av overflatevann. Vannet i elven blir filtrert av lagene med småstein og sand på elvebredden.

Underjordiske vannkilder

 • åpen akvifer - Vann som akkumuleres i sprekkene i steinen.
 • markvann - Vann som finnes over det øvre ugjennomtrengelige laget.
 • ugjennomtrengelig lag (akviklude) - Et steinlag med lav gjennomtrengningskapasitet.
 • grunnvann - Et underjordisk lag med vann som finnes under og mellom ugjennomtrengelige lag (akvikluder).
 • elv - Et naturlig vassdrag som renner fra høyere til lavere høyder.
 • kilde - Stedet hvor underjordisk vann renner fra til overflaten.
 • 150 m
 • oversvømmelse - Etter kraftig regn kan markvannet stige så høyt at det fyller de dypere områdene på overflaten.

Forteller

Markvann er det vannet som befinner seg under Jordens overflate og er i direkte kontakt med bakken. En stor del av vår vannforsyning er under overflaten. Dette vannet brukes som kilder for drikkevann eller for irrigasjon til landbruk.

Det ugjennomtrengelige laget er et steinlag med lav gjennomtrengningskapasitet, slik at vann ikke kan passere gjennom. Vannet som finnes mellom overflaten og det ugjennomtrengelige laget kalles markvann, mens vannet som finnes under det ugjennomtrengelige laget kalles grunnvann.

Markvann finnes over det øverste ugjennomtrengelige laget, hvor vann akkumuleres via avrenning og innsig. Det finnes i en gjennomsnittlig dybde på 2-5 m.

Nivået på markvannet avhenger av været og har direkte påvirkning på landbruk.

Etter kraftig regn kan markvannet stige så høyt at det fyller de dypere områdene på overflaten. Dette kalles oversvømmelse.

Ved lavt regnfall vil også markvannsnivået synke. Giftige stoffer kan komme inn til markvannet gjennom overflaten, slik at det ikke egner seg for menneskelig konsum. Den underjordiske strømmen med markvann kan transportere disse stoffene langt, så det er ekstremt viktig å beskytte markvannet.

Lukkede akvifere finnes under og mellom ugjennomtrengelige steinlag. Her akkumuleres det meste av grunnvannet. Lukkede akvifere er en hovedkilde for drikkevann, da de ikke blir forurenset så lett. De fylles imidlertid opp saktere.

En artesisk akvifer er en akvifer mellom to ugjennomtrengelige steinlag som inneholder vann under trykk. Disse forekommer vanligvis i bassenger. Når en artesisk brønn lages, blir det ugjennomtrengelige laget gjennomboret slik at vannet stiger gjennom hullet på grunn av det naturlige trykket.

I karstområder er kilden til karstvannet det vannet som siver gjennom sprekkene i steinen.

Sandfiltrert vann forekommer i nærheten av der man finner overflatevann. Her blir vannet i elven filtrert av lagene med småstein og sand på elvebredden.

Relaterte elementer

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Hvordan fungerer det? - Vannkran

Denne animasjonen demonstrerer funksjonen til de 3 vanlige typene vannkraner.

Karstområde (grunnleggende)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Added to your cart.