Tysk soldat (første verdenskrig)

Tysk soldat (første verdenskrig)

Tyske soldater i første verdenskrig var godt trente og brukte moderne våpen.

Historie

Nøkkelord

Tysk soldat, første verdenskrig, verdenskrig, soldat, slåss, bevæpning, grøft, statisk krigføring, Wehrmacht, militæret, uniform, Tysk, historie, moderne tid

Relaterte elementer

Skyttergravsystem (første verdenskrig)

Første verdenskrig var preget av skyttergravskrig.

Stridsvogner (første verdenskrig)

Stridsvogner som ble utviklet på midten av 1910-tallet ble fort de viktigste våpnene for landbaserte militæroperasjoner.

Våpen (første verdenskrig)

Første verdenskrig medførte enorme endringer i militærteknologi, på grunn av utviklingen av nye våpen.

Britisk soldat (første verdenskrig)

Under første verdenskrig var Storbritannia en del av den militære alliansen som kaltes "trippelententen".

Tysk soldat (andre verdenskrig)

Soldater fra Wehrmacht i andre verdenskrig var veltrente, og godt utrustede med moderne våpen.

Amerikansk marinesoldat (begynnelsen av 2000-tallet)

Det amerikanske marinekorpset er en viktig gren av det amerikanske forsvaret, med omtrent 200 tusen spesialtrente medlemmer.

Amerikansk soldat (andre verdenskrig)

Amerikanske soldater kjempet ved nesten alle de store frontene i andre verdenskrig.

Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren ble et symbol på splittelse og undertrykkelse, muren delte ikke bare byen i to, men splittet også mange familier.

Fokker Dreidecker I (1917)

Det tyske triplanet var kanskje det mest kjente flyet under første verdenskrig.

Fransk soldat (første verdenskrig)

Under første verdenskrig var Frankrike en del av den militære alliansen kalt "trippelententen".

Kolonisering og avkolonisering

Kolonimaktenes farger ble strøket av kartet av nasjonene som kjempet for å få tilbake sin uavhengighet.

Moderne imperier

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Skytevåpen

Verdens mektigste nasjoner konkurrerte mot hverandre på 1800- og 1900-tallet og la ned mye arbeid i å utvikle effektive skytevåpen.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

SM U-35 ubåt (Tyskland, 1912)

Ubåter hadde en viktig rolle i maritim krigføring allerede under første verdenskrig.

Added to your cart.