Transportprosesser

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Biologi

Nøkkelord

membrantransport, transportere, cellemembranen, passiv transport, aktiv transport, Diffusjon, kanal protein, bæremolekyl, symport, antiport, Uniport, konsentrasjonsgradient, ADP, ATP, cytologi, biologi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvilken påstand om natrium-glukosetransportøren er sann?
 • Hvilken påstand om natrium-kaliumpumpen er sann?
 • Hvilken type transportprosess vises IKKE i animasjonen?
 • Hvilken type transportprosess vises i animasjonen?
 • Hvilken type transportør vises i animasjonen?
 • Hvilken type transportør vises IKKE i animasjonen?
 • Hvilken påstand om dette transportsystemet er sann?
 • Hvilken påstand om dette transportsystemet er sann?
 • Dette transportsystemet har ansvar for...
 • Dette transportsystemet har ansvar for...
 • Hvordan transporteres K+ i dette transportsystemet?
 • Dette transportsystemet har ansvar for...
 • Absorpsjon av glukose...

Scener

Passiv transport

 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • cellemembran - Dobbel lipidmembran med et upolært mellomlag, hvor upolære substanser oppløses. Små upolære molekyler (f.eks O₂, CO₂, steroider) passerer gjennom de temporære porene som åpnes grunnet lipidmolekylenes termiske bevegelser.

Aktiv transport

 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportør (uniporter) - Uniportere transporterer kun én type molekyler. Aktiv transport foregår mot høyere konsentrasjoner, noe som krever energi som tilføres av ATP.

Animasjon

 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • cellemembran - Dobbel lipidmembran med et upolært mellomlag, hvor upolære substanser oppløses. Små upolære molekyler (f.eks O₂, CO₂, steroider) passerer gjennom de temporære porene som åpnes grunnet lipidmolekylenes termiske bevegelser.
 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • bærermolekyl - Den transporterer molekyler som ellers ikke kan passere gjennom den doble lipidmembranen. Eksempler på slike molekyler er polære molekyler, ioner og store molekyler.
 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • ligand - Molekyler som åpner ionekanaler ved å binde seg til dem. Slike ligander i nervesystemet kalles nevrotransmittere. De åpner ionekanaler og endrer dermed membranens elektriske egenskaper.
 • kanalprotein - Polære molekyler og ioner som ikke løses opp i lipidmembranen passerer gjennom disse. Ionekanaler kan vanligvis åpnes og lukkes. Hos enkelte kanaler vil en åpen eller lukket tilstand avhenge av ligandbindinger (f.eks hormoner, nevrotransmittere), mens hos andre avhenger det av membranens elektriske egenskaper. Disse kalles spenningsstyrte ionekanaler, de førstnevnte kalles ligandstyrte kanaler. Nevronenes aksjonspotensial genereres av spesielle typer spenningsstyrte ionekanaler.
 • høyere konsentrasjon
 • lavere konsentrasjon
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • transportør (uniporter) - Uniportere transporterer kun én type molekyler. Aktiv transport foregår mot høyere konsentrasjoner, noe som krever energi som tilføres av ATP.
 • A-partikkel - De aktive transportørene akkumulerer partiklene på den ene siden av membranen. Et partikkel passerer passivt gjennom symporteren og bærer med seg et B-partikkel. Slik transporteres B-partikler mot konsentrasjonsgradienten.
 • B-partikkel - Et slikt partikkel transporteres passivt gjennom membranen, mot konsentrasjonsgradienten. Derfor må også et A-partikkel passere gjennom symporteren, som igjen krever at en aktiv transportør akkumulerer A-partikler på den ene siden av membranen.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktiv transportør - Det skaper konsentrasjonsdifferanse hos A-partiklene. Siden partiklene akkumuleres på den ene siden av membranen, krever transporten energi tilført av ATP.
 • symporter - Den transporterer et A-partikkel og et B-partikkel samtidig i samme retning. A-partiklene, som akkumuleres av den aktive transportøren, passerer gjennom symporteren med konsentrasjonsgradienten. Hvert av dem bærer med seg et annet partikkel som dermed transporteres mot konsentrasjonsgradienten. Derfor krever denne transporten kun indirekte ATP, slik at den aktive transportøren kan lage konsentrasjonsdifferanse.
 • A-partikkel - De aktive transportørene akkumulerer dem på den ene siden av membranen. Et partikkel passerer passivt gjennom symporteren og bærer med seg et B-partikkel. Slik transporteres B-partikler mot konsentrasjonsgradienten.
 • B-partikkel - Et slikt partikkel transporteres passivt gjennom membranen, mot konsentrasjonsgradienten. Derfor må også et A-partikkel passere gjennom symporteren, som igjen krever at en aktiv transportør akkumulerer A-partikler på den ene siden av membranen.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktiv transportør - Det skaper konsentrasjonsdifferanse hos A-partiklene. Siden partiklene akkumuleres på den ene siden av membranen, krever transporten energi tilført av ATP.
 • antiporter - Den transporterer et A-partikkel og et B-partikkel samtidig, i motsatt retning av hverandre. A-partiklene, som akkumuleres av den aktive transportøren, passerer gjennom antiporteren med konsentrasjonsgradienten, mens et annet partikkel passerer gjennom i motsatt retning, mot konsentrasjonsgradienten. Derfor krever denne transporten kun indirekte ATP, slik at den aktive transportøren kan lage konsentrasjonsdifferanse.

Forteller

Absorpsjon og utslipp av visse substanser foregår gjennom cellemembraner. De to grunnleggende typene av disse prosessene er passiv transport og aktiv transport, sistnevnte krever energi.

Under passiv transport flyter partikler mot lavere konsentrasjoner, dette krever ingen energitilførsel.
Den enkleste typen passiv transport er enkel diffusjon. Partiklene passerer gjennom membranens doble lipidlag, med konsentrasjonsgradienten. Det midterste, upolære laget av membranen oppløser upolære partikler. Derfor er upolære molekyler, akkurat som oksygen, karbondioksid og steroider, i stand til å gjennomgå enkel diffusjon. Små polære molekyler, som vann, kan også passere gjennom membranen, gjennom de temporære porene som åpner seg på grunn av lipidmolekylenes termiske bevegelser.

Bærermolekyler transporterer partikler som ellers ikke kan passere gjennom den doble lipidmembranen grunnet dens størrelse eller hydrofobisitet, mot lavere konsentrasjoner. Dette inkluderer polære molekyler, ioner og store molekyler.

Membranen inneholder også kanalproteiner, som kan åpnes eller lukkes. Når et egnet ligand binder seg, åpnes kanalen. Det transporterer polære molekyler og ioner som ellers ikke kan passere gjennom membranens lipidlag. Kanaler gir raskere transport enn bærermolekyler, men de er mindre selektive. Ionekanaler spiller en ekstremt viktig rolle for nevronenes elektriske aktivitet.

Aktive transportprosesser krever energi, siden partikler bæres mot konsentrasjonsgradienten og akkumuleres på den ene siden av membranen. Den nødvendige energien tilføres ved nedbrytning av ATP.

Den enkleste typen aktiv transport er uniport: en uniporter transporterer et partikkel mot høyere konsentrasjon. Dette krever inntak av energi, det vil si, ATP. ATP brytes ned til ADP og fosfat mens energi frigjøres.

Under sekundær aktiv transport skaper den aktive transportøren en differanse i A-partikkelets konsentrasjon, ved bruk av ATP. En annen transportør lar de akkumulerte A-partiklene passere gjennom membranen. B-partiklene transporteres mot konsentrasjonsgradienten. Transport av B-partikler er derfor indirekte avhengig av ATP. Symportere transporterer A- og B-partikler i samme retning.

En annen type sekundær aktiv transport kalles antiport. Under denne prosessen skaper den aktive transportøren en differanse i A-partikkelets konsentrasjon, ved bruk av ATP. Antiporteren lar A-partikler passere gjennom membranen med konsentrasjonsgradienten, mens den også lar B-partikler passere gjennom, mot konsentrasjonsgradienten. Transport av B-partikler er derfor indirekte avhengig av ATP. Antiportere transporterer A- og B-partikler i motsatte retninger.

Relaterte elementer

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Synaptisk overføring

Nerveceller overfører elektriske signaler via kjemiske og elektriske synapser.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fettmolekyl

Tre mettede fettsyremolekyler koblet til et glycerol-molekyl.

Hjertets ledningssystem

Hjertet vårt genererer de elektriske impulsene som er nødvendige for at det skal fungere. Den grafiske fremstillingen av hjertets elektriske aktivitet...

Oljemolekyl

Triglyserider som inneholder umettede fettsyrer er flytende ved romtemperatur.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Tynntarmens anatomiske inndeling

Den lengste delen av førdøyelsessystemet, hvor mesteparten av fordøyelsen og absorpsjonen foregår.

Added to your cart.