Transparens

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Fysikk

Nøkkelord

åpenhet, fargefilter, farge absorpsjon, opasitet, absorpsjon, farge, Glass, røntgenbilde, X-stråling, Røntgen, foton, lett, partikkel, bølge, lysstråle, filter, kvantemekanikk, kvantefysikk, kvant, atom, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Makronivå

 • gjennomsiktig objekt - Lys kan passere gjennom objektet.
 • ugjennomsiktig objekt - Lys absorberes av objektet.

Mikronivå

 • gjennomsiktig materiale - Dets atomer blir ikke eksitert av fotoner, og lys kan dermed passere gjennom materialet.
 • ugjennomsiktig materiale - Dets atomer blir eksitert av lysets fotoner. Fotonet absorberes og et av atomenes elektroner får en høyere energitilstand. Når elektronet kommer tilbake til grunntilstanden frigjør det et foton, som så eksiterer et annet atom og prosessen fortsetter. Derfor kan ikke fotonet passere gjennom det ugjennomsiktige materialet.

Atomært nivå

 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet: et av elektronene får en høyere energitilstand. Når elektronet går tilbake til grunntilstanden, frigjør det et foton med samme farge som det absorberte fotonet.

Partiklene (atomer og molekyler) i ugjennomsiktige materialer kan absorbere fotoner. Atomene i materialet blir eksitert av fotonene i lyset: et av atomets elektroner får en høyere energitilstand. Når elektronet frigjør et foton med samme bølgelengde som det absorberte fotonet, går det tilbake til grunntilstanden. Fotonet som blir frigitt eksiterer så et annet atom og prosessen fortsetter. Det vil si, fotoner blir fanget inne i ugjennomsiktige materialer.

Fargefiltre

 • cyan filter - Det absorberer rød farge, derfor kan bare blå og grønne komponenter i hvitt lys passere gjennom filteret. Blandingen av blått og grønt lys gir cyan farge.
 • gult filter - Det absorberer blå farge, derfor kan bare røde og grønne komponenter i hvitt lys passere gjennom filteret. Blandingen av rødt og grønt lys gir gul farge.

Enkelte materialer absorberer eller overfører lys med forskjellige bølgelengder (det vil si, med forskjellige farger) i ulik grad. Disse materialene kan fungere som fargefiltre og endre fargen på en lysstråle. Ta for eksempel et materiale som absorberer blått lys, mens rødt og grønt lys får passere gjennom. Hvis vi belyser dette materialet med hvitt lys, vil det produsere et gult lys.

Fargefiltre - mikronivå

 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet. Atomene i filteret kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger: atomene i det gule filteret absorberer kun fotoner i blått lys.
 • innkommende hvitt lys
 • utgående gult lys - Siden filteret absorberer blått lys er det utgående lyset gult.
 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet. Atomene i filteret kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger: atomene i det cyanfargede filteret absorberer kun fotoner i rødt lys.
 • innkommende hvitt lys
 • utgående cyan lys - Siden filteret absorberer rødt lys er det utgående lyset cyanfarget.

Fargefiltre - atomært nivå

 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet. Atomene i filteret kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger: atomene i det gule filteret absorberer kun fotoner i blått lys.
 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet. Atomene i filteret kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger: atomene i det cyanfargede filteret absorberer kun fotoner i rødt lys.

Radiografi

 • røntgenfilm - Her vises bildet av vevet og organene i kroppen vår, avhengig av organenes røntgenabsorberende egenskaper.
 • røntgenstråling - En form for elektromagnetisk stråling, i likhet med synlig lys. Dens bølgelengde er imidlertid mye kortere. Noe av vevet i menneskekroppen er transparent for røntgenstråler, mens andre deler, som beinvev, absorberer røntgenstråler. Dette fenomenet gjør det mulig å skape bilder av kroppens indre struktur ved hjelp av røntgenapparater.

Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling, i likhet med synlig lys. Dens bølgelengde er imidlertid mye kortere. Noe av vevet i menneskekroppen er transparent for røntgenstråler, mens andre deler, som beinvev, absorberer røntgenstråler.
Radiografi er en av de mest brukte medisinske avbildningsteknologiene.

Animasjon

 • gjennomsiktig objekt - Lys kan passere gjennom objektet.
 • ugjennomsiktig objekt - Lys absorberes av objektet.
 • ugjennomsiktig materiale - Dets atomer blir eksitert av lysets fotoner. Fotonet absorberes og et av atomenes elektroner får en høyere energitilstand. Når elektronet kommer tilbake til grunntilstanden frigjør det et foton, som så eksiterer et annet atom og prosessen fortsetter. Derfor kan ikke fotonet passere gjennom det ugjennomsiktige materialet.
 • cyan filter - Det absorberer rød farge, derfor kan bare blå og grønne komponenter i hvitt lys passere gjennom filteret. Blandingen av blått og grønt lys gir cyan farge.
 • gult filter - Det absorberer blå farge, derfor kan bare røde og grønne komponenter i hvitt lys passere gjennom filteret. Blandingen av rødt og grønt lys gir gul farge.
 • atom - Det blir eksitert av det absorberte fotonet. Atomene i filteret kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger: atomene i det gule filteret absorberer kun fotoner i blått lys.
 • innkommende hvitt lys
 • utgående gult lys - Siden filteret absorberer blått lys er det utgående lyset gult.
 • røntgenfilm - Her vises bildet av vevet og organene i kroppen vår, avhengig av organenes røntgenabsorberende egenskaper.
 • røntgenstråling - En form for elektromagnetisk stråling, i likhet med synlig lys. Dens bølgelengde er imidlertid mye kortere. Noe av vevet i menneskekroppen er transparent for røntgenstråler, mens andre deler, som beinvev, absorberer røntgenstråler. Dette fenomenet gjør det mulig å skape bilder av kroppens indre struktur ved hjelp av røntgenapparater.

Forteller

Gjennomsiktige objekter lar lyset passere gjennom seg, mens ugjennomsiktige objekter absorberer det. For å forklare fenomenet må vi forstå hvordan lyspartiklene, fotoner, blir absorbert.

Atomene og molekylene i materialer er i stand til å absorbere fotoner. Det absorberte fotonet eksiterer partiklene; et av atomenes elektroner får en høyere energitilstand. Når elektronet frigjør et foton med samme bølgelengde som det absorberte fotonet, går det tilbake til grunntilstanden. Fotonet som blir frigitt eksiterer så et annet atom og prosessen fortsetter. Det vil si, fotoner blir fanget inne i ugjennomsiktige materialer.

Partikler kan ikke eksiteres av fotoner i alle farger. Enkelte atomer og molekyler kan absorbere fotoner i flere farger, materialer som består av slike partikler er ugjennomsiktige. Partiklene i gjennomsiktige materialer, på den annen side, absorberer ikke lys, de lar fotonene passere gjennom seg.

Dersom et materiale kun absorberer fotoner i en bestemt farge, mens fotoner i andre farger passerer gjennom, vil lyset som passerer gjennom materialet ha en annen farge. Dette fenomenet benyttes i fargefiltre. Hvis et materiale for eksempel absorberer blått lys, men lar rødt og grønt lys passere gjennom, vil det produsere gult lys når det blir belyst med hvitt lys.

Røntgenstråling er en form for elektromagnetisk stråling, i likhet med synlig lys. Dens bølgelengde er imidlertid mye kortere. Noe av vevet i menneskekroppen er transparent for røntgenstråler, mens andre deler, som beinvev, absorberer røntgenstråler. Dette fenomenet gjør det mulig å skape bilder av kroppens indre struktur ved hjelp av røntgenapparater.

Relaterte elementer

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Hvordan fungerer det? - LCD-skjerm

En flytende-krystall-skjerm benytter flytende krystallers lysmodulerende egenskaper.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer til LED-lys.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Hvordan fungerer det? - Filmprojektor

Denne animasjonen viser design og funksjon hos en tradisjonell filmprojektor som brukes i kinosaler.

Hvordan fungerter det? - PET-CT

Ved positronemisjonstomografi (PET) kan vi få visuell informasjon om våre indre organer uten å gjøre kirurgiske innsnitt.

Hvordan virker det? - Plasma-skjerm-TV

Denne animasjonen viser hvordan en plasma-skjerm-TV fungerer.

Refleksjon og brytning av lys

En lysstråle reflekteres eller brytes ved grensen mellom to medier som har forskjellig brytningsindeks.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og funksjonen av elektronmikroskoper.

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Edisons glødelampe

Den amerikanske oppfinneren Edison fant opp glødelampen i 1879, noe som forandret hverdagen vår.

Skygger

Endring av lysforholdene på ulike årstider. Måling av høyde ved hjelp av skygger.

Added to your cart.