Tower of London (16. århundre)

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Historie

Nøkkelord

London, Tower of London, Thames, Temming av ravn, England, Den britiske imperie, London Bridge, Richard Løvehjerte, III. Henry, VIII. Henry, Huset Tudor, Edward I., tårn, festning, befestning, Storbritannia, beholde, bebodd bro, William Erobreren, kapell, Konge, Norman, vollgrav, slott, oubliette, 16. århundre, Middelalderen, moderne historie, henrettelse, historie

Relaterte elementer

Spørsmål

 • I hvilken by ligger det legendariske bygningskomplekset Tower?
 • Ved hvilken elv ligger Tower of London?
 • Når ble den første bygningen i slottskomplekset bygd?
 • Under hvilken konges regjeringstid startet konstruksjonsarbeidet?
 • Hva er den eldste delen av Tower?
 • Hva var Tower omringet av?
 • Hvem etablerte bebyggelsen på stedet hvor London ligger i dag?
 • Hva slags struktur har Tower?
 • Hva ble aldri bygd i Tower of London?
 • Hvem ble Traitor's Gate ("Forræderporten") oppkalt etter?
 • Er det sant at hvert tårn ble oppkalt etter en person?
 • Hva ble Bloody Tower oppkalt etter?
 • Hva var aldri i drift i Tower of London?
 • Hvem ble IKKE henrettet i Tower?
 • Hvilket tårn ble bestilt av Vilhelm Erobreren?
 • Hvilket dyr ble et av tårnene oppkalt etter?
 • Hvem sies det at hjemsøker Tower?
 • Hvor ble de adelige som ble henrettet i Tower gravlagt?
 • Hvem ble sognekirken i Tower oppkalt etter?
 • Hvilket tårn er det høyeste i Tower of London?
 • Hvor høyt er White Tower?
 • Hva slags fugler, omgitt av legender, bor i Tower of London?
 • Hva er det vanlige kjennetegnet på likene som er gravlagt i det kongelige kapellet St Peter ad Vincula?
 • Hvor lenge var det kongelige menasjeriet i Tower i drift?
 • Hvem bygde Queen's House?
 • Hva ble Lion Tower oppkalt etter?
 • Gjennom hvilken port ankom fangene Tower fra Themsen?
 • Hvilket yrke ble et av tårnene oppkalt etter?
 • Hvilket materiale har ingen tårn i Tower of London blitt oppkalt etter?
 • Hva er kallenavnet til Yeomen Warders?

Scener

Tower of London

 • Themsen - Med en lengde på 346 km er det den nest lengste elven i Storbritannia. Themsen renner gjennom Sør-England og ut i Nordsjøen.
 • London - Hovedstaden i England og Storbritannia ble grunnlagt på stedet for den romerske bebyggelsen Londinium, som ble hovedstaden i provinsen Britannia i det 2. århundre.
 • bebodd bro - Konstruksjonen av Old London Bridge ble fullført i 1209. Under Tudors regjeringstid var det omtrent 200 bygninger på den 8 m brede broen.
 • White Tower - Ved å bestille konstruksjonen av White Tower grunnla Vilhelm Erobreren bygningskomplekset Tower of London.

Vilhelm Erobreren, hertug av Normandie, invaderte England i 1066 og hans normanniske tropper bekjempet engelskmennene i et avgjørende slag ved Hastings. Vilhelm ble kronet til konge av England i Westminster Abbey det samme året og tok navnet Vilhelm I. Det var veldig viktig for ham å sikre sin makt, så han bygde trettiseks festninger i løpet av de neste to tiårene.

White Tower, et tårn (eller borgtårn) på nordbredden av Themsen, ble bygd etter hans ordre. I tillegg til å sørge for beskyttelse symboliserte det også makten til festningen som var under utvikling rundt det. Tower of London ble boligen til den regjerende monarken og det ble utvidet og befestet gjennom tiårene av engelske monarker, inkludert for eksempel Rikard Løvehjerte og Henrik III. Den generelle utformingen av den middelalderske festningen har ikke forandret seg siden slutten av det 13. århundre, da Edvard I satt på tronen. Under Tudortiden mistet den kongelige boligen sin opprinnelige funksjon og ble i stedet brukt som fengsel, våpenlager og kruttlager. Derfor sørget Huset Tudor for at Tower ble befestet på nytt og modernisert.

Selv om krigene i moderne tid har satt sine merker på Tower er det fortsatt en av de viktigste turistattraksjonene i London.

Tower of London er også kjent for dets Jewel House, hvor kronjuvelene er utstilt; vaktene, kjent som Beefeaters, og ravnene er også bosatt innenfor veggene.

Bygningskompleks

 • Tower grøft - I følge historiske kilder ble deler av vollgraven rundt festningen gravd ut under regjeringstiden til Rikard Løvehjerte, men den ble først fullført og fylt med vann fra Themsen i andre halvdel av det 13. århundre.
 • vollgrav som omringer byen - Det ble skapt av forsvarsgrunner. Kontruksjonen var ferdig i 1213.
 • ytre avdeling
 • yttervegg
 • White Tower - En konsentrisk festning.
 • indre avdeling
 • innervegg
 • innerste avdeling

Tower of London ligger ved nordbredden av Themsen. Festningen ble grunnlagt av Vilhelm Erobreren i det 11. århundre og den generelle utformingen av den middelalderske festningen har ikke forandret seg siden slutten av det 13. århundre. Naturligvis har regjerende monarker etter det 13. århundre også sørget for at Tower har blitt utvidet og befestet på nytt. Den var beskyttet på alle sider av en vollgrav fylt med vann fra Themsen. Den konsentriske festningen var omringet av to ringmurer, forsterket med intervaller av bastioner og tårn.

White Tower

White Tower er den eldste delen av Tower of London. Tårnet ble bestilt av Vilhelm Erobreren og kontruksjonen startet på 1070-tallet.

Det ble det sikreste stedet i festningen som ble utviklet rundt det og ga beskyttelse til kongen og adelen. Det ble også et symbol på makt. Tårn ble bygd i hvert hjørne av den rektangulære bygningen. Det er firkantede tårn i hjørnene på vestsiden og et sirkulært tårn i hjørnet mot nord-øst. I hjørnet på sør-østsiden er det et halvsirkelformet fremspring. Apsiden i St John’s Chapel er en del av dette halvsirkelformede fremspringet.

Sideveggene på White Tower er 36 og 32 m lange ved basen og måler 27 m i høyde uten tårnene. Den opprinnelige tre-etasjes bygningen bestod av en kjeller, en etasje på inngangsnivå og en øvre etasje. I likhet med normanniske tårn var inngangen over bakkenivå. Den sørlige porten kunne nås via en tretrapp.

Den første monarken til å beordre kalkmaling av White Tower var Henrik III. Han kan ha blitt påvirket av den moderne eurpeiske skikken om å male viktige bygninger hvite.

Indre avdeling

Veggene i den konsentriske festningen deler Tower inn i tydelig atskilte områder. Den indre avdelingen var der mange viktige hendelser fant sted, inkludert henrettelser.

Fanger fra lavere sosiale klasser ble offentlig henrettet på skafotter som ble bygd i gatene; de adelige ble derimot halshugget privat inne i Tower of London, mer nøyaktig på Tower Green. Anne Boleyn og Katarina Howard, som begge hadde vært gift med Henrik VIII, ble henrettet her. Det har blitt sagt at gjenferdet av Anne Boleyn hjemsøker Tower med hodet gjemt under armen. De adelige som ble henrettet ble gravlagt i det kongelige kapellet St Peter ad Vincula.

Queen’s House, antageligvis bygd av Henrik VIII, ligger også i den indre avdelingen. Det ble bygd for Anne Boleyn og har en meget forskjellig stil enn resten av Tower. Henrik VIIIs andre kone oppholdt seg her noen dager før kroningen og de siste dagene før hun ble henrettet.

Henrik VIII

Henrik VIII var den andre sønnen til Henrik VII, grunnleggeren av Huset Tudor. Etter hans brors plutselige død, som var tronens etterfølger, ble han den neste i arverekkefølgen. Han ble kronet til konge i 1509.

Henrik VIII var en bestemt hersker av England som klarte å styrke landets dominans i verden med sitt diplomati og krigene han utkjempet. Hans drøm om å herske over Frankrike ble derimot aldri oppfylt.

Han hadde til å begynne med et godt forhold til paven, men senere brøt han vekk fra Den katolske kirke i Roma og etablerte Den engelske kirke. Han ble kirkens overhode i 1534 da parlamentet vedtok Act of Supremacy (Loven om overhøyhet).

Han introduserte store politiske og økonomiske endringer som til slutt førte til at føydalismen i England endte.

Tower of London mistet sin opprinnelige funksjon under Tudortiden. Det ble brukt mer som et fengsel og våpenlager enn en kongelig bolig, men det var fortsatt en sikker festning. I løpet av Henrik VIIIs styre ble det brukt mye penger på moderniseringen av Tower og kapellet St Peter ad Vincula.

Henrik VIII var en godt utdannet mann, da foreldrene hans ville at han skulle forfølge en kirkekarriere. Likevel er han nok mer kjent for å ha hatt seks koner i løpet av livet enn for sitt intellekt og gjerningene han har utført for landet.

To av hans koner ble halshugget og en ble tvunget til å forlate slottet. Henrik selv innrømmet å bare ha følt ekte kjærlighet for sin tredje kone, Jane Seymour.

I følge historiske kilder ble Henrik VIII en tyrann med alderen. Han var overvektig og led av flere sykdommer, og alt dette bidro til hans humørsvingninger. Etter Henriks død overtok Edvard, hans sønn med Jane Seymour, tronen og tok navnet Edvard VI. Den nye kongen var for ung til å regjere landet, så hans onkel, Edward Seymour, styrte i hans navn som Lord Protector.

Ravn

Ravner er naturlig hjemmehørende i Storbritannia; de tilpasset seg til bymiljøet i middelalderen.

I følge folkeminne har det bodd ravner i Tower of London i flere århundrer, men det er umulig å fastslå nøyaktig når de kom dit.

Det er påstått at de først ble lokket til Tower på grunn av lukten av likene til henrettede fanger; ravner stirret angivelig på henrettelsen av Anne Boleyn i 1536 og ble til og med sett mens de "hakket ut øynene på det avkappede hodet" til Lady Jane Grey i 1554.

En annen legende tillegger starten av tradisjonen med å holde ravner i Tower til Karl II. Astronomen John Flamsteed klaget på at ravnene fløy forbi teleskopet hans og forstyrret utsikten. Flamsteed ba Karl om å fjerne fuglene, men han nektet fordi han trodde det brakte ulykke å drepe en ravn. Så i stedet for å bli kvitt fuglene ble observatoriet flyttet fra Tower til Greenwich.

I følge en annen legende dukket ravner opp i Tower etter bybrannen i London i 1666. Ravner ble forfulgt for å rote i søppel, men Flamsteed overtalte Karl til å spare fuglenes liv med troen om at å drepe dem ville bety rikets fall. Karl beordret at seks ravner skulle holdes i Tower og at vingene skulle klippes slik at de ikke kunne fly vekk.

Det finnes derimot ingen historiske nedtegnelser som støtter disse fortellingene. Det første trykte beviset på ravnenes tilstedeværelse i Tower er en illustrasjon som ble publisert i en avis i 1883. Dagens historikere tror at den gamle historien om ravner i Tower bare er en legende som oppstod i Viktoriatiden. Noen påstår at ravnene ganske enkelt var personalets kjæledyr. Under andre verdenskrig spilte ravnene derimot en veldig viktig rolle: de ble brukt til å holde utkikk etter fiendtlige fly.

Uansett hva som er sannheten om deres opphav så eksisterer fortsatt overtroen om ravnene i dag og disse store, svarte fuglene er høyt aktet i Tower. En av vingene er fremdeles klippet for å hindre at de flyr avsted.

Animasjon

 • Themsen - Med en lengde på 346 km er det den nest lengste elven i Storbritannia. Themsen renner gjennom Sør-England og ut i Nordsjøen.
 • London - Hovedstaden i England og Storbritannia ble grunnlagt på stedet for den romerske bebyggelsen Londinium, som ble hovedstaden i provinsen Britannia i det 2. århundre.
 • Traitors' Gate "Forræderporten" - Fanger som ble transportert til Tower via elven ankom gjennom denne porten. Herfra ledet en trapp opp til Bloody Tower. Berømte fanger i Tower inkluderte blant andre Anne Boleyn og Thomas More.
 • White Tower - Den eldste delen av Tower ble bygd av Vilhelm Erobreren på slutten av det 11. århundre. Det befestede tårnet var også et symbol på makt.

Forteller

Det historiske Tower of London er en konsentrisk festning ved elven Themsen, grunnlagt for nesten tusen år siden.

Den første bygningen i slottskomplekset, White Tower, ble reist på slutten av det 11. århundre etter ordre fra Vilhelm Erobreren. Bygningskomplekset har blitt utvidet av engelske monarker gjennom århundrene. Den generelle utformingen av den middelalderske festningen har ikke forandret seg siden slutten av det 13. århundre da Edvard I satt på tronen. Tower var beskyttet på alle sider av en vollgrav fylt med vann fra Themsen. Tårn og bastioner befinner seg langs de to ringmurene.

Tower ble opprinnelig bygget som en kongelig bolig, men etterhvert ble det et berømt fengsel. Mange kjente personer ble holdt fanget her og det var også stedet de ble henrettet. Noen av fangene ankom Tower gjennom Traitor's Gate ("Forræderporten"). Slottskomplekset inneholdt et skattkammer, et arkiv, et våpenlager, et observatorium og brakker.

Fra det 13. århundre og i 600 år fremover ble det også holdt eksotiske dyr i det kongelige menasjeriet. Ravner ble også beboere i Tower i løpet av årene, men ikke som en del av det kongelige menasjeriet. Legenden sier at "dersom ravnene forlater Tower of London vil monarkiet og riket falle".

Relaterte elementer

Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

I Tudortiden ble det bygget omtrent 200 bygninger på broer som gikk over Themsen.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Globe Theatre (London, 17. århundre)

En av regissørene ved dette runde, åpne renessanse-teateret i London, var William Shakespeare.

Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Middelaldersk borgtårn

Borgtårn var typiske bygninger i middelalderen, også bygget uavhengig fra slott.

Middelalderske tårn og bastioner

Festningenes struktur utviklet seg i takt med militær teknologi.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

The Varaždin Castle (16th century)

This stunning castle is situated in northern Croatia.

Bastillen (Paris, 18. århundre)

Fengselet i Paris ble legendarisk etter revolusjonen i 1789.

Cromwells jernsider (1600-tallet)

Jernsidene var medlemmer av det parlamentariske kavaleriet som ble dannet av Oliver Cromwell under den engelske borgerkrigen.

Middelaldersk fangehull

Et stort utvalg av torturredskaper ble brukt i middelalderske fangehull.

Moderne imperier

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Slaget ved Hastings (1066)

Dette slaget endte med at Vilhelm Erobreren og normannerne beseiret angelsakserne.

Clothing (Western Europe, 15th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 16th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Engelsk slagskip (1700-tallet)

Engelske seilskip var blant de beste skipene mellom 1600- og 1800-tallet.

Jamestown (1600-tallet)

Jamestown, som ble grunnlagt i 1607, var den første permanente engelske bosetningen på østkysten av Nord-Amerika.

Added to your cart.