Sopp

Sopp

En sopp er den overjordiske delen (fruktlegemet) av en storsopp, som er bygget opp av hyfer.

Biologi

Nøkkelord

gilled sopp, sopp, ringe, Volva, hatt, forfølge, spore, gjellene, hypha, fairy ring, fruiting kroppen, thallus, skog, eukaryot, basidiomycete, biologi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Skogsjikt

De ulike typene skogsjikt kan variere.

Hjortebille

Ved å bruke hjortebillen som et eksempel kan vi demonstrere hvordan insekters muskler fungerer, deres flyvemekanisme og hvordan de formerer seg.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Plassering av opprinnelsen til husdyr og avlinger

Domestiserte dyr og avlinger stammer fra forskjellige deler av verden.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Added to your cart.