Rotasjonslegemer (rektangel)

Rotasjonslegemer (rektangel)

Ved å rotere et rektangel rundt sine symmetriakser, eller rundt sine sider, får vi rotasjonslegemer.

Matematikk

Nøkkelord

Liket av revolusjon, rektangel, rett sirkulær sylinder, akser, Sylinder, kropper, geometri, matematikk

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Omdreiningslegemer

Ved å rotere en geometrisk figur rundt en linje med dens geometriske plan som akse, får vi ulike omdreiningslegemer.

Geometriske transformasjoner – rotasjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk rotasjon, en type geometrisk transformasjon både i plan og rom.

Gruppering av romfigurer

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Gruppering av romfigurer 1

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Gruppering av romfigurer 2

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Gruppering av romfigurer 3

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Gruppering av romfigurer 4

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Kjegle/pyramide romfigurer

Denne animasjonen viser ulike typer kjegler og pyramider.

Kjeglesnitt

Kjeglesnittet er den plane kurven som skapes når en rett sirkulær kjegle gjennomskjæres med et plant snitt.

Rotasjonslegemer (øvingsoppgave)

En øvingsoppgave hvor vi skaper rotasjonslegemer.

Skyggepuslespill i 3D

Dette spennende og fargerike spillet er designet for å utvikle romlig persepsjon. Du kan sjekke løsningene dine ved å bruke isometrisk visning.

Sylindriske legemer

Denne animasjonen viser forskjellige typer sylindriske legemer og deres sideflater.

Added to your cart.