Oksygen (O₂) (grunnleggende)

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Kjemi

Nøkkelord

oksygen, oksygenmolekyl, homonukleær molekyl, tilstand for livet, åndedrett, luft, kovalent binding, dobbeltbinding, Kovalent binding, Pi-binding, ikke-polar, oksid, eksoterm, fotosyntese, Uorganisk kjemi, Generell kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kalottmodell

Oksygen O₂

Informasjon

Molar masse: 31.999 g/mol

Flytepunkt: -218.8 °C

Kokepunkt: -182.9 °C

Egenskaper

Oksygen er en fargeløs, luktfri gass ved romtemperatur. Den løser seg svakt i vann. Ved standard omstendigheter er oksygenmolekylet lite reaktivt, men ved høyere temperaturer vil det reagere med alle andre grunnstoff, med unntak av halogener og edelgasser. Oksygenets reaksjoner er eksoterme og oksyder blir produsert. Oksygen tilfører forbrenning; levende organismer trenger oksygen for å opprettholde sine fysiologiske prosesser.

Forekomst og fremstilling

Oksygen er det vanligste grunnstoffet på jorda; det utgjør 50.5% av jordskorpen ved masse, og 21% av luften ved volum. Planter frigjør oksygen ut i atmosfæren i løpet av fotosyntesen. I laboratorium kan oksygen fremstilles ved å varme opp kaliumpermanganat, mens industrielt blir oksygen produsert i industri mengder gjennom fraksjonert destillasjon av flytende luft ved omtrent -183°C.

Bruk

I industrien blir oksygen brukt ved produksjonen av høy-temperatur flammer, til direkte oksidasjon av titandioksid og etylen, og til fremstilling av syntesegass. Store mengder oksygen blir brukt til å produsere jern og stål. Innen medisin blir oksygen brukt som en pustegass.

Kulepinnemodell

Forteller

Relaterte elementer

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Reaksjon mellom hydrogen og oksygen

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen. Den vil eksplodere når den blir antent.

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er ansvarlig for inntak av oksygen og utslipp av karbondioksid.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Hemoglobin

Et oksygenbærende protein i våre røde blodlegemer.

Added to your cart.