Neolittiske bosetninger

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige samfunn etablert i de første varige bosetningene.

Historie

Nøkkelord

neolittisk tid, oppgjør, landsby, bosted, bolig, samfunnet, utgraving, helligdom, jordbruk, veggmaleri, adobe murstein, forhistorie, livsstil, neolittiske, husdyrhold, arkeologi, forsvar, sikkerhet

Relaterte elementer

Scener

Neolittiske bosetninger

Den yngre steinalder (neolitikum) var den siste perioden av steinalderen, og kom etter mesolitikum. Delingen av disse periodene er mer kulturell enn tidsmessig. Derfor representerer ikke neolitikum kun en historisk tid, men også en spesiell sosial, økonomisk og kulturell stil.
De viktigste egenskapene ved neolitikum var oppblomstringen av jordbruk, håndverk, og etableringen av store bosetninger. Neolittisk kultur oppsto rundt år 10 000 fvt i den nære østen, og derfra spredte den seg med nye idéer og oppfinnelser og migrerende folk. Typiske neolittiske samfunn ble etablert i sørvestlige Anatolia (Tyrkia), Syria og Irak. Den yngre steinalderen endte da metallverktøy ble vanlig (kobberalderen, bronsealderen, jernalderen).

Samtidig som jordbruk og dyrehold økte, etablerte samfunnene mer varige og komfortable boliger.
Bygninger, som i begynnelsen ble laget av leirklining, og senere av gjørme-murstein, ble større og tryggere.
Jordbrukslivsstilen ga rom for at større grupper kunne bo sammen. Landsbyer ble etablert, og ga mer trygghet. Noen av de neolittiske bosetningene kan regnes som landsbyer (på grunn av størrelsen og organiseringen deres). Çatal Höyük, som blomstret allerede mellom det 7. og 6. årtusen fvt. (5000 innbyggere, 12 hektar, i nåtidens Tyrkia), og Jericho (omtrent 2000 innbyggere, steinmurer, nåtidens Vestbredde), er de beste eksemplene på dette.

Grunnplan i Çatal Höyük

Hverdagsliv

Livet i neolitikum

Arkeologiske utgravninger og den vanlige strukturen i bosetninger foreslår ikke at det var noe sterkt sosialt hierarki i de neolittiske samfunnene. Husholdninger var sannsynligvis økonomisk uavhengige. Jordbruk ble praktisert innen storfamilier (tre generasjoner bodde sammen).
Landsbylededere ble utvalgt fra vise, respekterte mannlige medlemmer av familiene. Sjamaner ble særlig respektert på grunn av sine legende krefter.
Den nye livsstilen krevde nye verktøy. Neolitikum kalles også den "polerte steinalderen". Neolittiske verktøy varte lengre og var også sterkere. Husholdninger brukte også ting laget av bein, fiber og kurvfletting. De første håndverkene som dukket opp var keramikk og kurvfletting. Overflødige avlinger ble lagret i urner laget av leire eller utskåret stein. En primitiv form for handel, byttehandel, oppsto.

Bosetningens struktur

 • bosetning
 • jordbruk
 • hus bygget tett inntil hverandre

Neolittiske bygninger

Boliger ble bygget i tette klynger, og delte ofte felles vegger. Mange av bygningene hadde flere etasjer. Rommene var tilgjengelige gjennom åpninger i taket dekket med "dører" av tre. De nådde taket og rommene ved å bruke stiger. Det var små vindusåpninger høyt oppe på veggene. De små rommene som ga husrom for én familie hadde sunkne gulv med ildsted i midten.

Utgraving i Çatal Hüyük

Rekonstruering av et neolittisk rom

Animasjon

Gårdsplass

 • flatt tak
 • gjerde
 • vindusåpning
 • mur
 • inngang

Tverrsnitt av huset

 • lager
 • dyreskinn
 • bjelke
 • ovn
 • ildsted
 • soveplass
 • adobe
 • ved
 • veggmaleri
 • døråpning

Alter

 • ovn
 • dyreskinn
 • urner
 • bjelke
 • oksehoder
 • veggmaleri
 • leirelag
 • adobe

Forteller

Den yngre steinalder - neolitikum - representerer ikke bare en historisk periode, men også en spesifikk sosial, økonomisk og kulturell stil. Det viktigste kjennetegnet ved perioden var at jordbruk, dyrehold og de første håndverkene, samt store bosetninger dukket opp. Den neolittiske kulturen dukket opp rundt år 10 000 fvt. i den nære østen. Neolittiske bosetninger ble etablert i sørøstlige Anatolia, Syria og Irak. Folkene som bosatte seg der bygget mer varige og komfortable boliger for seg selv. Landsbyer ble også etablert, og ga høyere sikkerhet.

Boliger ble bygget i tette klynger, ofte med felles vegger. Grunnarealet var ca. 20-30 m². Bosetninger besto av flere dusin hus, store "byer" av hundrevis av dem. Mange av byggene, først laget av leirklining, og senere av gjørme-murstein, besto av flere etasjer. Husene hadde ingen inngang fra gatenivå, kun noen små vinduer høyt oppe på veggene. Man kunne entre rommene fra åpninger i taket, som var dekket med trelemmer. De brukte stiger for å nå taket, og for å komme seg fra én etasje til en annen.
Arkeologiske funn og den typiske strukturen i bosetningene forslår ikke at det var noe sterkt sosialt hierarki i neolittiske bosetninger.

Jordbruk ble praktisert innen storfamilien. Den nye livsstilen krevde nye verktøy; neolitikum kalles også den "polerte steinalderen". De første håndverkene som dukket opp var keramikk og veving. Avlinger ble lagret i urner laget av leire eller utskåret stein. Husholdninger brukte også ting laget av bein, fiber og kurvfletting.

De neolittiske bosetningene var starten på den urbane utviklingen, et springbrett som fortsatt blir beundret av besøkende som kommer for å se de arkeologiske utgravingene.

Relaterte elementer

Bystaten Ur (2000-tallet f.Kr)

Oldtidsbyen som lå nær elven Eufrat var et viktig senter for sumerisk kultur.

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Landsby med én gate og lineær struktur

Landsbyer som er etablert i daler og åser besto vanligvis av hus som var bygget langs smale landområder.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Menneskets evolusjon

Hjernen og hodeskallen har gjennomgått store endringer i løpet av menneskets utvikling.

Noahs Ark

I følge Bibelen ble Noa beordret av Gud til å bygge en stort farkost for å redde familien hans og dyrene fra syndfloden.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Hus fra antikkens Egypt

Et vanlig egyptisk bosted besto av jevnlig arrangerte rom.

Mesopotamiske oppfinnelser (3. årtusen f.Kr.)

Disse redskapene, revolusjonerende i sin enkelhet, er fortsatt i bruk i dag.

Ötzi, ismannen

De mumifiserte levningene av en mann som sannsynligvis levde i kobberalderen ble funnet i en isbre i Alpene.

Ziggurat (Ur, 2000-tallet f.Kr.)

Ziggurater var typiske trappepyramider som ble brukt som templer i antikkens Mesopotamia.

Arkeologisk utgraving (grophus)

Store byggeplasser gir arkeologer på jakt etter artefakter mye arbeid.

Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia.

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Added to your cart.