Lokale vinder

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Geografi

Nøkkelord

lokale vinder, atmosfærisk sirkulasjon, vind, Down-Slope vind, mistral, fønvind, atmosfære, Lufttrykk, Temperatur, nedbør, natur, geografi

Relaterte elementer

Spørsmål

  • Fyll inn det som mangler! Den stigende luftmassen forårsaker nedbør og strømmer nedover skråningen. Den ........... i mellomtiden, fordi varmere luft har ........ varmekapasitet.
  • Fyll inn det som mangler! Tørt land varmes opp raskere enn havet, noe som gjør at lufttrykket over ......... om dagen. Som et resultat blåser vinden i retning av ......
  • Om dagen er luften varmere i dalen enn i høyden, som gjør at vinden blåser fra dalen mot fjellet. Hva er grunnen til dette?
  • Mistral er en kraftig, nordlig fallvind i Sør-Frankrike, som kommer fra fjellene. Hvilken type lokal vind er den?
  • Bora er en fallvind som blåser ved Adriaterhavskysten. Hvilken type lokal vind er den?
  • Fønvinden er en fallvind som er typisk for Alpene. Hvilken type lokal vind er den?

Scener

Relaterte elementer

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Meteorologiske instrumenter (grunnleggende)

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Skydannelse, skytyper

Overflatevann som fordamper danner skyer i ulike former, og fra disse faller vannet tilbake til overflaten som nedbør.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Tornadoer

Kortvarige, men ekstremt kraftige tornadoer kan forårsake stor skade.

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Meteorologiske instrumenter

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Monsunens vindsystem

Om sommeren bringer monsuner med seg regn fra havet til fastlandet.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Added to your cart.