Kornslag

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Biologi

Nøkkelord

korn, domestiserte planter, måltider, Jordbruk, jordbruk, brød, fôr, mel, hvete, rug, mais plante, ris, bygg, havre, mais øret, caryopsis, øre, Poaceae, Gramineae, blad, rotsystem, blomst, gård, økonomi, høsting, panicle, spadix, fiberinnhold, innhøsting, fullkorn, ølindustrien, habitat, plante, Enfrøbladede, biologi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvor kommer mais fra?
 • Hva kalles blomsterstanden av hvete?
 • Omtrent hvor stor prosentandel av verdens dyrkede mark er dekket av kornåkre?
 • Hvor mange høyblad er det i et småaks?
 • Hva kalles det bust-lignende vedhenget på kornets forblad?
 • Hvilket korn kan gluten-sensitive mennesker spise?

Scener

Kornåkre

 • hvete - Arealmessig det mest dyrkede kornslaget i verden. Det er formodentlig hjemmehørende i Armenia og Georgia og ble først dyrket for mer enn 10.000 år siden. Dets forfedre, som fortsatt dyrkes i dag, er enkorn, emmer og spelt. Hvete foretrekker godt drenert og godt luftet jord.
 • rug - Planten er naturlig hjemmehørende i Anatolia, men dyrkes nå hovedsaklig i Europa. Melet som produseres av dette kornslaget inneholder mye fiber som kan ha en positiv effekt på fordøyelsen. Det kan ta opp næring fra jorden svært effektivt og kan derfor også dyrkes i jord av dårlig kvalitet.
 • bygg - Det fjerde mest dyrkede kornslaget i verden når det gjelder areal. Det er en viktig fôrplante, men det er også brukt mye i ølproduksjon og kan også tjene som mat i form av byggryn. Dette kornslaget kommer fra Midtøsten. Det er mindre krevende når det gjelder jordkvalitet enn hvete.
 • havre - Det er en viktig fôrplante, men dets rolle innen ernæring er også økende. Dets protein-, fiber-, stivelse- og fettinnhold gjør det til et verdifullt kornslag. Havrens blomsterstand er en topp, ikke et aks. På grunn av dets godt utviklede rotsystem er det lite krevende når det gjelder jordkvalitet.
 • ris - Arealmessig det tredje mest dyrkede kornslaget i verden. Det spiller en viktig rolle i menneskers ernæring da 95% av den globale risproduksjonen brukes til mat. Proteininnholdet i ris ligner produkter for dyrefôr. Ris er glutenfritt. Fordi risåkrene er oversvømmet trenger risavlingene et saltholdig jordsmonn med god kapasitet til å holde på vann. Oversvømmelse sikrer at temperaturen i miljøet til risavlingene ikke synker under et visst nivå, siden ris er en plante som krever høyere temperaturer.
 • mais - Arealmessig det nest mest dyrkede kornslaget i verden. Det stammer fra høylandet i Sentral-Amerika. Det er et viktig dyrefôr og brukes også ofte i matproduksjon. Det kan produsere ulike produkter som f.eks. maismel, maisflak, olje osv. Det er glutenfritt og kan derfor konsumeres av mennesker som er glutensensitive. Det er et viktig råmateriale i produksjonen av bioetanol. Mais er en monoecious plante med særkjønnede blomster. Hunnblomsten er en kolbe, mens hannblomsten er en topp. Mais er svært krevende når det gjelder jordkvalitet. Store avlinger kan kun fås i et godt jordsmonn.

Kornslag er avlingsplanter som spiller en viktig rolle for menneskehetens overlevelse. Korn har et høyt innhold av proteiner og karbohydrater. Det gir mer enn halvparten av energiinntaket i mat fortært av mennesker og utgjør den viktigste råvaren i dyrefôr.

Kornåkre okkuperer mer enn 70% av den totale dyrkede marken i verden.

Hvete

 • hvete - Arealmessig det mest dyrkede kornslaget i verden. Det er formodentlig hjemmehørende i Armenia og Georgia og ble først dyrket for mer enn 10.000 år siden. Dets forfedre, som fortsatt dyrkes i dag, er enkorn, emmer og spelt. Hvete foretrekker godt drenert og godt luftet jord.

Rug

 • rug - Planten er naturlig hjemmehørende i Anatolia, men dyrkes nå hovedsaklig i Europa. Melet som produseres av dette kornslaget inneholder mye fiber som kan ha en positiv effekt på fordøyelsen. Det kan ta opp næring fra jorden svært effektivt og kan derfor også dyrkes i jord av dårlig kvalitet.

Bygg

 • bygg - Det fjerde mest dyrkede kornslaget i verden når det gjelder areal. Det er en viktig fôrplante, men det er også brukt mye i ølproduksjon og kan også tjene som mat i form av byggryn. Dette kornslaget kommer fra Midtøsten. Det er mindre krevende når det gjelder jordkvalitet enn hvete.

Havre

 • havre - Det er en viktig fôrplante, men dets rolle innen ernæring er også økende. Dets protein-, fiber-, stivelse- og fettinnhold gjør det til et verdifullt kornslag. Havrens blomsterstand er en topp, ikke et aks. På grunn av dets godt utviklede rotsystem er det lite krevende når det gjelder jordkvalitet.

Ris

 • ris - Arealmessig det tredje mest dyrkede kornslaget i verden. Det spiller en viktig rolle i menneskers ernæring da 95% av den globale risproduksjonen brukes til mat. Proteininnholdet i ris ligner produkter for dyrefôr. Ris er glutenfritt. Fordi risåkrene er oversvømmet trenger risavlingene et saltholdig jordsmonn med god kapasitet til å holde på vann. Oversvømmelse sikrer at temperaturen i miljøet til risavlingene ikke synker under et visst nivå, siden ris er en plante som krever høyere temperaturer.

Mais

 • mais - Arealmessig det nest mest dyrkede kornslaget i verden. Det stammer fra høylandet i Sentral-Amerika. Det er et viktig dyrefôr og brukes også ofte i matproduksjon. Det kan produsere ulike produkter som f.eks. maismel, maisflak, olje osv. Det er glutenfritt og kan derfor konsumeres av mennesker som er glutensensitive. Det er et viktig råmateriale i produksjonen av bioetanol. Mais er en monoecious plante med særkjønnede blomster. Hunnblomsten er en kolbe, mens hannblomsten er en topp. Mais er svært krevende når det gjelder jordkvalitet. Store avlinger kan kun fås i et godt jordsmonn.

Korn

 • hvete
 • rug
 • bygg
 • havre
 • ris
 • mais

Relaterte elementer

Mais

En av de viktigste enfrøbladede avlingene.

Plassering av opprinnelsen til husdyr og avlinger

Domestiserte dyr og avlinger stammer fra forskjellige deler av verden.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Edible nightshades

Many of the most important food crops we consume belong to the family of nightshades.

Epletre

Eplet er en av de mest populære fruktene i verden.

Husdyr

Denne animasjonen presenterer dyr som ofte holdes som husdyr, og de vanligste delene av kjøttet deres.

Hva slags mat skal mat burde finnes på tallerkenen en din?

Denne animasjonen hjelper deg med å lære det grunnleggende i forbindelse med å spise sunt.

Hvordan fungerer det? - Skurtresker

Skurtreskere er maskiner som høster og tresker kornavlinger.

Kornlager i Indusdalen

De gamle inderne bygget store, naturlig ventilerte lagerbygninger.

Siv og dunkjevle

Enfrøbladete planter som holder til i vannkanten.

The life cycle of plants

The development of mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms is characterised by the alternation of generations.

Vannmølle

Maskiner som konverterer energien i rennende eller fallende vann til nyttige former for kraft var allerede i bruk i middelalderen.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Added to your cart.