Kometer

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Geografi

Nøkkelord

asteroide, meteor, komet, Halley-üstökös, Halley, astronomi, Solsystemet, Oort sky, asteroidebeltet, himmellegeme, Kuiper Belt, romforskning, omløpstid rundt sola, verdensrommet, fysikk, Sol, geografi

Relaterte elementer

Scener

Solsystemet

 • komet
 • Oorts sky - En sfærisk «sky» som danner den ytre grensen til solsystemet vårt. Den består av flere milliarder kometer.
 • Kuiperbeltet - Et belte med asteroider som ligger utenfor omkretsene av de gigantiske planetene i solsystemet.

Fra tid til annen kan vi observere spektakulære fenomener som skjer i solsystemet. Disse inkluderer synligheten av kometer. Kometer er himmellegemer som er synlige fra Jorden for det blotte øye. Devises de bare på himmelen med jevne mellomrom.

Komet

 • hode - Koma og kjernen danner hodet til kometen.
 • gass ​hale - Kometens rette, lange hale justert langs Sol-komet-linjen. Den består av gasser.
 • støvhale - Kometens buede, kortere hale. Den består av støvpartikler som er tvunget vekk fra kometen av gassene som sprekker ut av hodet.
 • solvind

Kometer består av en kjerne, et koma og en hale. De inneholder de eldste stoffene i solsystemet. De ble dannet da noe av materialet fra solnebelen ble utvist til de ytre områdene av solsystemet der temperaturen var lav nok til at gassene kunne fryse og derved sementere bergrester og støvpartikler. Kjerner fra kometer, holdt sammen av vannis og forskjellige frosne karbonforbindelser, har derfor ujevn form og en porøs skorpe. Dette er grunnen til at kometkjerner ofte kalles «skitne snøballer».

Når en komet passerer solen, sublimerer noen av de frosne gassene i kjernen, det vil si at de kommer inn i gassfasen og blåser bort støvpartikler når de slippes ut. Slik dannes koma, den atmosfære-lignende konvolutten til kometkjernen. Hver gang passerer solen, mister den noe av materialet sitt og til slutt forsvinner den helt.

Solvind dytter gass og støvpartikler direkte bort fra solen og danner halen til kometen. Kometer har to haler: den lange, rette halen består av gasser, mens den korte, buede er sammensatt av støvpartikler. Gasspartiklene i gasshalen befinner seg i ionisert tilstand og avgir derfor et blålig lys, mens partiklene i støvhalen (eller antitail) reflekterer solens lys og er grunnen til at støvhalen ser lys og gulaktig ut.

Stier

 • Kuiperbeltet - Et belte med asteroider som ligger utenfor omkretsene av de gigantiske planetene i solsystemet.
 • kort periode komet - Slike kometer har et orbitalt plan som ligner symmetriplanet til solsystemet. De har orbitalperioder på mindre enn 200 år. De kommer fra Kuiperbeltet.
 • lang periode komet - Slike kometer har baneperioder lengre enn 200 år, opptil flere millioner år. De kommer fra Oort-skyen.
 • en del av banen i nærheten av solen

Kometer har vanligvis sin opprinnelse i de to fjerneste områdene i det ytre solsystemet, Kuiperbeltet eller Oort-skyen. På grunn av tyngdeinstabiliteten isom finnes i disse regionene, kan enhver form for forstyrrelse føre til at en komet forlater sin bane og begynner å bevege seg mot det indre solsystemet.

I følge deres bane kan kometer klassifiseres som kometer med korttids eller langtids. Kometer med korttid har sin opprinnelse i Kuiperbeltet, og deres omløpstid er mindre enn 200 år, det vil si at de beveger seg tilbake til det indre solsystemet relativt ofte. Langtidskometer har imidlertid opphav i Oort-skyen og deres omløpstid varierer mellom 200 og flere millioner år.

Halleys komet

 • Sol
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun
 • Halleys komet - Den har en orbitalperiode på 75,3 år. Det ble sist observert fra jorden i 1986, og det vil vises igjen i 2061. Det skal være den tidligste observerte kometen.
 • en del av banen i nærheten av solen

Halley's Comet er den tidligste kometen som har blitt observert av mennesker. I løpet av sin nærmeste tilnærming til solen, kan den observeres av det b lotte øye. Forrige gang den var synlig fra Jorden var i 1986, og den være synlig på nytt i 2061. Omløpstiden er omtrent 75 år. Det er en kortidskomet.

Når den ble obervert i 1986 var det flere romprober som studerte kometen. I følge dataene som ble samlet inn, består den 15x15x8 kilometer lange kjernen hovedsakelig av vannis, dekket av en mørk, tynn skorpe.

Komet 67P/Churyumov–Gerasimenko

 • Sol
 • Jorden
 • Mars
 • Jupiter
 • Saturn
 • Uranus
 • Neptun
 • Komet 67P/ Churyumov-Gerasimenko - For tiden har den en orbitalperiode på 6,5 år. Det ble oppdaget i 1969. Det er den første kometen som gikk i bane og hvor roboter fra jorden landet.

Kometen 67P / Churyumov-Gerasimenko hadde sannsynligvis sin opprinnelse i Kuiper-beltet, men banen ble kraftig modifisert av Jupiters tyngdekraft. Den befinner seg for tiden i bane i det indre solsystemet og har en omløpstid på 6,5 år.

Formen på kjernen ligner en gummiand, da den består av to større klumper forbundet med en smal nakke. En betydelig mengde vanndamp slipper ut fra overflaten når kometen beveger seg forbi solen. Det var den første kometen som måleinstrumenter landet på.

Jupiters tyngdekraft

 • Komet Shoemaker-Levy - Det ble oppdaget i 1993. Det startet sannsynligvis i bane rundt Jupiter på 1970-tallet, da planets tyngdekraft fanget det. Jupiters tyngdekraft dro de fra hverandre, sannsynligvis i 1992. Kometenes biter kolliderte med den sørlige halvkule av Jupiter i juli 1994.

Jupiters masse er stor nok til å endre banene i kometer som kommer fra de ytterste regionene i solsystemet eller til og med å trekke dem inn i sitt eget tyngdekraftfelt og dermed beskytte de indre planetene mot å kollidere med kometer. En av kometene som ble fanget opp av Jupiter var Shoemaker – Levy, oppdaget i 1993. Den begynte antagelig å gå i bane rundt Jupiter på 1970-tallet, da planetens tyngdekraft fanget den. Den fragmenterte seg i flere stykker da den ble trukket fra hverandre av Jupiters tyngdekraft i 1992. Stykkene fra den gang kolliderte med den sørlige halvkule av planeten i juli 1994.

Komet, asteroide, meteoroid

 • komet - En himmellegeme bestående av støv og is. Når den passerer nær Solen, danner den en hale.
 • asteroide - En himmellegeme med en diameter større enn 1 km, men mindre enn en planet.
 • meteoroide - Objekter i rommet mindre enn asteroider. Hvis de kolliderer med jordens overflate, kalles de meteoritter.
 • meteor - Et lysfenomen produsert av en meteoroid som når jordens atmosfære. Det er også kjent som en «stjerneskudd».
 • meteoritt - Et stykke meteoroid som har kollidert med jordens overflate og overlevd kollisjonen.

Mange av oss kan ikke se forskjelle n på kometer, asteroider og meteoroider.

Halen som dannes nær solen er en av de karakteristiske trekkene ved kometer. Asteroider har samme størrelse men ikke haler. Deres materielle sammensetning er også forskjellig på grunn av ulike dannelsessted er. Asteroider dannes nær solen mens kometer dannes langt borte fra den.

Meteoroider er mindre enn kometer og asteroider men større enn interplanetære støvpartikler. Når de kommer inn i jordas atmosfære, samhandler de med luftens partikler. Det resulterende lysfenomenet er det vi kaller en meteor eller «stjerneskudd». Hvis en meteoroid ikke brenner helt opp i atmosfæren når den jordens overflate som en meteoritt.

Forteller

Fra tid til annen kan vi observere spektakulære fenomener som skjer i solsystemet. Disse inkluderer synligheten av kometer. Kometer er himmellegemer som er synlige fra Jorden for det blotte øye. Devises de bare på himmelen med jevne mellomrom.

Kometer består av en kjerne, et koma og en hale. Kjerner fra kometer, holdt sammen av vannis og forskjellige frosne karbonforbindelser, har derfor ujevn form og en porøs skorpe. Dette er grunnen til at kometkjerner ofte kalles «skitne snøballer».

Når en komet passerer solen, sublimerer noen av de frosne gassene i kjernen, det vil si at de kommer inn i gassfasen og blåser bort støvpartikler når de slippes ut. Slik dannes koma, den atmosfære-lignende konvolutten til kometkjernen.

Solvind dytter gass og støvpartikler direkte bort fra solen og danner halen til kometen. Kometer har to haler: den lange, rette halen består av gasser, mens den korte, buede er sammensatt av støvpartikler. Gasspartiklene i gasshalen befinner seg i ionisert tilstand og avgir derfor et blålig lys, mens partiklene i støvhalen (eller antitail) reflekterer solens lys og er grunnen til at støvhalen ser lys og gulaktig ut.

I følge deres bane kan kometer klassifiseres som kometer med korttids eller langtids. Kometer med korttid har sin opprinnelse i Kuiperbeltet, og deres omløpstid er mindre enn 200 år, det vil si at de beveger seg tilbake til det indre solsystemet relativt ofte. Langtidskometer har imidlertid opphav i Oort-skyen og deres omløpstid varierer mellom 200 og flere millioner år.

Halley's Comet er den tidligste kometen som har blitt observert av mennesker. I løpet av sin nærmeste tilnærming til solen, kan den observeres av det b lotte øye. Forrige gang den var synlig fra Jorden var i 1986, og den være synlig på nytt i 2061. Omløpstiden er omtrent 75 år. Det er en kortidskomet.

Når den ble obervert i 1986 var det flere romprober som studerte kometen. I følge dataene som ble samlet inn, består den 15x15x8 kilometer lange kjernen hovedsakelig av vannis, dekket av en mørk, tynn skorpe.

Kometen 67P / Churyumov-Gerasimenko hadde sannsynligvis sin opprinnelse i Kuiper-beltet, men banen ble kraftig modifisert av Jupiters tyngdekraft. Den befinner seg for tiden i bane i det indre solsystemet og har en omløpstid på 6,5 år.

Formen på kjernen ligner en gummiand, da den består av to større klumper forbundet med en smal nakke. En betydelig mengde vanndamp slipper ut fra overflaten når kometen beveger seg forbi solen. Det var den første kometen som måleinstrumenter landet på.

Jupiters masse er stor nok til å endre banene i kometer som kommer fra de ytterste regionene i solsystemet eller til og med å trekke dem inn i sitt eget tyngdekraftfelt og dermed beskytte de indre planetene mot å kollidere med kometer. En av kometene som ble fanget opp av Jupiter var Shoemaker – Levy, oppdaget i 1993. Den begynte antagelig å gå i bane rundt Jupiter på 1970-tallet, da planetens tyngdekraft fanget den. Den fragmenterte seg i flere stykker da den ble trukket fra hverandre av Jupiters tyngdekraft i 1992. Stykkene fra den gang kolliderte med den sørlige halvkule av planeten i juli 1994.

Mange av oss kan ikke se forskjelle n på kometer, asteroider og meteoroider.

Halen som dannes nær solen er en av de karakteristiske trekkene ved kometer. Asteroider har samme størrelse men ikke haler. Deres materielle sammensetning er også forskjellig på grunn av ulike dannelsessted er. Asteroider dannes nær solen mens kometer dannes langt borte fra den.

Meteoroider er mindre enn kometer og asteroider men større enn interplanetære støvpartikler. Når de kommer inn i jordas atmosfære, samhandler de med luftens partikler. Det resulterende lysfenomenet er det vi kaller en meteor eller «stjerneskudd». Hvis en meteoroid ikke brenner helt opp i atmosfæren når den jordens overflate som en meteoritt.

Relaterte elementer

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solsystemets livssyklus

Dannelsen av Solen og planetene startet med sammentrekningen av en støvsky for rundt 4,5 milliarder år siden.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Newtons bevegelseslover

Denne animasjonen viser Sir Isaac Newtons tre bevegelseslover som la grunnlaget for den klassiske mekanikken.

Added to your cart.