Klosteret i Melk (Østerrike)

Klosteret i Melk (Østerrike)

Det 900 år gamle benediktinerklosteret ligger i Melk, på en høy klippe ved Donau.

Billedkunst

Nøkkelord

Melk, Wachau, kloster, kirke, bygning, arkitektur, Lambach, Rudolf IV, munk, Østerrike, Benediktinerordenen, Verdensarv, II. Leopold, Donau, marmor hall, Constance Council, bibliotek

Relaterte elementer

Scener

Klosteret i Melk

 • Donau - Den er Europas nest lengste elv (2850 km). Den har sitt utspring i Schwarzwald i Tyskland og renner ut i Svartehavet (i de rumenske og ukrainske territoriene). Den østerrikske delen (den høyre bredden) er 351 km lang.
 • bibliotek - Det huser rundt 100 000 bøker og 1888 manuskripter, hvorav noen dateres tilbake til 800-tallet.
 • kirkebygning - En av Østerrikes vakreste barokkbygninger. Dens skytshelgener er Sankt Paulus og Sankt Peter.
 • munkenes kvarter - Benediktinermunker fra klosteret i Lambach flyttet inn i klosteret den 21 mars 1089.
 • tårn
 • østre fasade - Tidligere pleide abbedene å ta imot gjestene fra balkongen over porten. På begge sider av balkongen står statuer av kirkens to skytshelgener.
 • park
 • hovedinngang - Den er vendt mot øst, ble bygget i 1718 og er flankert av statuene av Sankt Leopold på den ene siden og Sankt Koloman på den andre.
 • bastioner - Mens den sørlige bastion spiller en veldig viktig rolle for forsvaret, ble den nordlige bygget for å oppnå symmetri.
 • prelatens gård - Den er trapesformet, med en lengde på 84 m og en bredde på 42 m. Fontenen som står midt på gårdsplassen ble kjøpt av klosteret i Waldhausen på 1800-tallet.
 • keiserlige kvarterer - I første etasje løper den 196 m lange keiserlige korridoren langs hele lengden av husets sørlige forside. De tidligere keiserlige rommene åpnes fra korridoren.
 • marmorhallen - Den er forbundet med de keiserlige kvarterene og fungerer som en hall for seremonier og måltider. Den ble designet for det keiserlige hoffet og dets gjester.
 • galleri - Det ligger foran vestfasaden og er forbundet med biblioteket gjennom marmorhallen. Det gir en fantastisk utsikt over Donau.
 • benediktinerhallen - To-etasjes hall under portens bue. Dens freskoer forestiller Sankt Benedikt, grunnleggeren av benediktinerordenen.

Benediktinerklosteret i Melk ligger i Østerrike. Dets nesten 1000 år lange historie er full av interessante og viktige hendelser.

Leopold II, markgreven av Østerrike, grunnla klosteret i et slott som stod på en ås over Donau under investiturstriden. Leopold II kalte inn benediktinermunker fra klosteret i Lambach, som tok bolig der i 1089. I 1122 plasserte Wormskonkordatet klosteret under direkte pavelig tilsyn. Klosteret ble nesten totalt ødelagt av brann i 1297, det samme ble bibliotekets verdifulle manuskripter. 1300-tallet brakte også mye motgang for klosteret.

I 1362 donerte imidlertid prins Rudolf IV et storslagent relikvieskrin til klosterets mest dyrebare relikvie (et stykke av jesu kors). Gaven var et 60 cm høyt filigrankors av gull, dekorert med edelstener (Melk-kors).

Kirkerådet i Konstanz, som møttes på begynnelsen av 1400-tallet, besluttet å reformere benediktinerordenen. Klosteret i Melk (Stift Melk) ble en modell for de nye monastiske reformene, i tillegg til å være et kulturelt senter.

1500-tallet brakte igjen nedgangstider, grunnet reformasjonen og den osmanske trusselen. Klosteret i Melk ble imidlertid gjenopplivet på begynnelsen av 1600-tallet, mye takket være innsatsen til noen fremragende abbeder. Et blomstrende monastisk samfunn oppstod, som over tid ble regionssenteret for motreformasjonen.

Det var under rekonstruksjonen i barokken at klosteret fikk sin nåværende, verdensberømte form. Klosteret fortsatte å blomstre på 1700-tallet, da det også utmerket seg innen vitenskapelige og musikalske studier.

Hovedinngang

 • østre fasade
 • kopi av Melk-korset - Det opprinnelig 60 cm høye korset er laget av gull og sølv. Baksiden er dekorert med perler og edelsteiner.
 • innergård
 • hovedporten
 • bastioner
 • statuer

Prelatens gård

 • munkenes kvarter
 • kirkebygning
 • kuppel - Den er 64 m høy.
 • prelatens gård

Kirkebygning

 • bibliotek
 • tårn - Etter brannen i 1738 ble de gjenoppbygget i rokokkostil. Den trekantede gavlen mellom de to tårnene forestiller den oppstandne Jesus, flankert av to engler.
 • vestre fasade - Den bærer statuene av Sankt Peter og Sankt Paulus, klosterets to skytshelgener. Over inngangen finner vi statuene av Sankt Mikael og en skytsengel.
 • marmorhallen

Klosteret i Melk er en av Østerrikes vakreste barokkbygninger. Den nye kirkebygningen ble bygget i 1736, som en del av restaureringene på 1700-tallet. To år senere ble imidlertid begge tårnene ødelagt i brann. Restaureringen av tårnene innlemmet arkitektoniske elementer fra rokokkostilen. Kirkebygningen ble innviet i 1746. Dens skytshelgener er St. Peter og St. Paulus.

Kirkebygningen er en stor, hvelvet hallkonstruksjon med flere nisjer og gallerier. Kuppelen er 64 m høy. Bygningens hovedinngang er på vestsiden. På fasaden finnes statuer av skytshelgenene Peter og Paulus, mens statuer av St. Mikael og en skytsengel står over inngangen. Gavlen mellom de to tårnene forestiller den oppstandne Jesus, flankert av to engler. Kirkens og Niederöstrreichs aller største klokke veier 7840 kg og kalles Peter og Paulus klokke, eller Vesperin. Den ringer hver fredag kl 15, den timen da Jesus døde.

Animasjon

 • bibliotek - Det huser rundt 100 000 bøker og 1888 manuskripter, hvorav noen dateres tilbake til 800-tallet.
 • munkenes kvarter - Benediktinermunker fra klosteret i Lambach flyttet inn i klosteret den 21 mars 1089.
 • keiserlige kvarterer - I første etasje løper den 196 m lange keiserlige korridoren langs hele lengden av husets sørlige forside. De tidligere keiserlige rommene åpnes fra korridoren.
 • marmorhallen - Den er forbundet med de keiserlige kvarterene og fungerer som en hall for seremonier og måltider. Den ble designet for det keiserlige hoffet og dets gjester.
 • galleri - Det ligger foran vestfasaden og er forbundet med biblioteket gjennom marmorhallen. Det gir en fantastisk utsikt over Donau.
 • 320 m
 • 64 m
 • østre fasade
 • kopi av Melk-korset - Det opprinnelig 60 cm høye korset er laget av gull og sølv. Baksiden er dekorert med perler og edelsteiner.

Forteller

Klosteret i Melk, eller Stift Melk, er et benediktinerkloster over byen Melk i Niederösterreich, på en klippe med utsikt over Donau. Det ble grunnlagt som et kloster av Leopold II, markgreve av Østerrike, som kalte inn benediktinermunker fra klosteret i Lambach. De flyttet inn i 1089. Den hendelsesrike historien til klosteret omfatter nesten 1000 år.

Hovedaksen av denne enorme og storslagne strukturen måler 320 meter i lengde.

Hovedinngangen ligger på kompleksets østside. Den fører til en liten gårdsplass foran den østlige fasaden. Prelatens gårdsplass grenser til den 240 meter lange sørlige fløyen.

De keiserlige kvarterene og marmorhallen ligger i denne fløyen av bygningskomplekset. Sistnevnte er forbundet til biblioteket ved et galleri, som ligger foran vestfasaden og gir en fantastisk utsikt over Donau. Biblioteket er også velkjent; her oppbevares en rekke verdifulle bøker og gamle manuskripter.

Klosteret og andre rom ligger på nordsiden.

Klosteret i Melk er en av Østerrikes vakreste barokkbygninger. Kirkebygningen er en stor, hvelvet hallkonstruksjon med flere nisjer og gallerier. Kuppelen er 64 m høy. Den ble innviet i 1746. Dens skytshelgener er St. Peter og St. Paulus.

I 2000 fikk klosteret i Melk sin rettmessige plass på UNESCOs verdensarvliste. Det er verdt å merke seg at klosteret i 2008 ble kåret til “Beste historiske reisemål” av reisemagasinet National Geographic.

Relaterte elementer

Benediktinerkloster (Tihany, Ungarn)

Dette benediktinerklosteret ble grunnlagt av kong Andreas I av Ungarn i 1055.

Alexander Nevsky-katedralen (Sofia, 20. århundre)

Denne ortodokse katedralen er bygd i neo-bysantisk stil og er et av symbolene på Bulgarias hovedstad.

Benediktinerkloster i romansk stil (Ják, Ungarn)

Et benediktinerkloster i romansk stil med en spesiell inngangsport, som ble bygget i Ungarn på 1200-tallet.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Det habsburgske keiserparet (1800-tallet)

Keiser Frans Josef I av Østerrike og den vakre Elisabeth giftet seg i Wien i 1854, men dessverre skulle det bli et ulykkelig ekteskap.

Fyrsteabbediet St. Gallen (11. århundre)

Bygningskomplekset var en av de viktigste benediktinske klostrene i flere århundrer.

Kart over Østerrike

Denne animasjonen viser de administrative divisjonene i Østerrike.

Paulinsk kloster

Dette paulinske klosteret ble bygget for ungarske eremittmunker i 1225.

Rococo castle (Fertőd, Hungary)

The palace and park complex is Hungary´s grandest Rococo edifice, often called the ´Hungarian Versailles´.

Hierarkiet i den middelalderske kristne kirken (11. århundre)

Denne animasjonen viser den hierarkiske konstruksjonen i den middelalderske kristne kirken.

Added to your cart.