Kjedereaksjon

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære formål.

Kjemi

Nøkkelord

kjedereaksjon, atomfisjon, kjernekraft, spontan fisjon, indusert fisjon, radioaktivitet, radioaktiv nedbrytning, plutonium, uran, neutronbestråling, spaltbart materiale, drivstang, isotop, kjernereaktor, atombombe, kritisk masse, nucleus, stråling forurensning, militær strategi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Spontan fisjon

Kjerner av visse tunge elementer, slik som plutonium og uran, kan noen ganger deles i mindre deler spontant. Dette kalles kjernefysisk fisjon, som innebærer frigjøring av nøytroner og energi.

Indusert fisjon

Fisjon kan induseres ved nøytron-bombardering. Fisjon av en uranisotop med en atomvekt på 235 eller en plutoniumisotop med en atomvekt på 239 medfører frigjøring av 2 eller 3 nøytroner ved hver fisjon. Nøytronene forårsaker fisjon av ytterligere kjerner og dermed startes en kjedereaksjon. Den frigjorte energien kan anvendes til fredelige eller militære formål.

Ukontrollert kjedereaksjon

I atombomber er kjedereaksjonen ukontrollert. Det er en selvpropagerende prosess, ettersom de 2 eller 3 nøytronene som frigis i løpet av den første fisjonen forårsaker fisjon i mange kjerner. Kjedereaksjonen blir indusert ved spontan fisjon når massen av det spaltbare materialet overskrider den kritiske massen. Energien som frigjøres forårsaker en enorm detonasjon, så én enkelt bombe kan ødelegge en hel by.

Kontrollert kjedereaksjon

I kjernereaktorer er kjedereaksjonen kontrollert, og kontrollstavene absorberer en viss mengde nøytroner. Reaksjonen kan akselereres ved å trekke ut kontrollstavene, og bremses ned ved å skyve dem videre inn. Noen få gram av spaltbart materiale gir nok energi til å tilfredsstille det årlige energibehovet til en gjennomsnittlig familie.

Relaterte elementer

Kjernekraftverk

Kjernekraftverk omdanner energien som frigjøres under fisjon til elektrisk kraft.

Radioaktivitet

Nedbrytningsprosessen av ustabile atomkjerner kalles radioaktivitet.

Atombomber (1945)

Atombomben er et av de mest destruktive våpnene i menneskenes historie.

Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Elementærpartikler

Materie består av kvarker og leptoner, mens interaksjoner utføres av bosoner.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Geotermisk kraftverk

Geotermiske kraftverk konverterer energi fra varmt vann under høyt trykk som finnes dypt nede i jorden til elektrisitet.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den eneste personen som har vunnet Nobelprisen på to forskjellige forskningsområder, er trolig den mest berømte kvinnen i vitenskapens historie.

Rutherfords eksperiment

Rutherfords eksperimentet beviste at det finnes positivt ladede atomkjerner. Dette førte til utarbeidelsen av en ny atommodell.

Solkraftverk

Solkraftverk omdanner solenergi til elektrisitet.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Added to your cart.