Karbonkretsløpet

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Geografi

Nøkkelord

kull, syklus, karbondioksid, karbonbinding, karbonutslipp, fotosyntese, energiproduksjon, dekomponering, åndedrett, forvitring, forbrenning, karbonforbindelser, karbonrike sedimenter, hydrokarbon, dyr, plante, jord, metan, karbonater, -hydrogenkarbonater, vulkan, levende organisme, biologi, geografi

Relaterte elementer

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbonmonoksid (CO) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Karbonsyre (H₂CO₃)

Fargeløs, luktfri væske som fremstilles ved å oppløse karbondioksid i vann.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Dannelse av stratovulkaner

Stratovulkaner består av lag med vulkansk aske, slam og lava.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.