Karbonation (CO₃²⁻)

Karbonation (CO₃²⁻)

Et sammensatt ion som er produsert fra karbonsyre ved å frigi protoner.

Kjemi

Nøkkelord

karbonat ion, sure rester ion, anion, ion, sammensatte ion, karbonsyre, karbonater, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbonmonoksid (CO) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Karbonsyre (H₂CO₃)

Fargeløs, luktfri væske som fremstilles ved å oppløse karbondioksid i vann.

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat brukes som et desinfeksjonsmiddel.

Salpetersyre (HNO₃)

En av oksosyrene til nitrogen. En fargeløs forbindelse med en stikkende lukt, et sterkt oksydasjonsmiddel.

Added to your cart.