Galileo Galileis verksted

Galileo Galileis verksted

Galileo Galileis vitenskapelige prestasjoner bidro sterkt til utviklingen innen fysikk og astronomi.

Historie

Nøkkelord

Galileo Galilei, verksted, oppfinnelse, oppfinnelser, teleskop, kompass, Mikroskop, Earth kloden, termometer, fysiker, fysikk, astronomi, astronom, matematikk, matematiker, Italia, Universalgeni, Padua, Jupiter, månene til Jupiter, linse, moderne historie, Pisa, historie

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Når levde og arbeidet Galileo Galilei?
 • Hva var Galileo Galileis nasjonalitet?
 • Hvilken planets måner ble oppdaget av Galilei?
 • Hva observerte Galileo Galilei IKKE med teleskopet sitt?
 • Hvilket var IKKE et av Galileo Galileis forskningsfelt?
 • I hvilket felt gjorde Galileo seg IKKE bemerket?
 • Hvilken av disse er IKKE en av de fire galileiske månene?
 • I hvilken by ble Galileo Galilei født?
 • Hvor ble Galileo Galilei begravet?
 • Hvem av disse levde samtidig som Galileo Galilei?
 • Hvem av disse levde IKKE samtidig som Galileo Galilei?
 • Av hvilken institusjon ble Galileo tatt til retten?
 • Er det sant at Galileo etter sin fordømmelse tilbrakte de resterende årene av sitt liv i husarrest?
 • Er det sant at Galileo etter rettssaken ble brent på bål?
 • Hvilken oppfatning ble Galileo forbudt å spre videre etter rettssaken?
 • Hvem var den første til å formulere det heliosentriske verdensbildet?
 • Hva kalte Galileo det instrumentet som nå er kjent som "mikroskop"?
 • Hvilket konsept er nøkkelen til Galileis termometer?
 • Ifølge legenden, hvilken bygning ble brukt til et av Galileos eksperimenter?
 • Ifølge legenden, hvilken setning, som senere ble et maxim, mumlet Galileo under rettssaken?
 • Ifølge Galileos lov om fallende legemer, hva er avstanden som tilbakelegges av et fallende legeme proporsjonal med?
 • Hvilket år frikjente paven Galileo?
 • Er det sant at Galileo var den første til å oppfinne teleskopet?
 • Er det sant at Galileos passer også ble brukt til militære formål?

Scener

Galileo Galileis verksted

Galileo Galilei var et italiensk universalgeni som levde på 1500- og 1600-tallet. Noen av hans forskningsfelt var fysikk, astronomi, matematikk og filosofi. Hans observasjoner var basert på eksperimenter og målinger, derfor kalles han ofte “den moderne vitenskapens far”.

Han var den første som målbevisst brukte teleskoper for å observere astronomiske objekter og fenomener. Som oppfinner har han beriket den universale vitenskapen med en rekke verdifulle instrumenter.

Opprinnelig studerte han medisin ved universitetet i Pisa, men han måtte avbryte sine studier av økonomiske grunner. I mellomtiden ble han mer interessert i matematikk og naturfilosofi.

Galileo studerte arbeidene til Arkimedes og Aristoteles. I likhet med sine samtidige forskere, reflekterte Galileos tidlige skrifter Aristoteles vitenskapelige tilnærming, selv om resultatene av selv hans tidligste eksperimenter var motstridende mot noen deler av Aristoteles teori om fysikk. Senere ble han professor ved universitetet i Padova, hvor han underviste i astronomi, geometri og mekanikk i 18 år. Ved siden av undervisningen drev han også stadig med eksperimenterer.

Instrumenter

 • teleskop
 • bøker og ruller
 • skråplan
 • mikroskop
 • globus
 • passer
 • termometer

Mikroskop

 • occhialino ("lite brilleglass") - Dette er hva Galileo kalte sitt instrument. Begrepet “mikroskop” stammer trolig fra Johannes Faber.
 • stativ - Det er laget av jern.

Galileos mikroskop var laget av tre, papp og lær, og ble montert på et jernstativ. Utsiden av occhialino (“lite øyeglass”), som Galileo kalte det, var dekket av grønn vellum med gulldekorasjoner. Navnet “mikroskop” (microscopio) ble gitt av Johannes Faber.

Mikroskopet hadde tre linser: et objektiv, en feltlinse og et okular. Objektivet var 3,5 mm tykt og hadde en diameter på 11 mm, mens feltlinsen var noe større, 4,7 mm tykk og 30 mm i diameter.

Selv om man lenge trodde at Galileo hadde oppfunnet mikroskopet, blir det nå heller tilskrevet Giuseppe Campani.

Passer

 • dreieskive - Numeriske skalaer er inngravert på begge sidene. Tråden som loddet henger i er festet til den.
 • ben - Det er numeriske skalaer inngravert i dem.
 • kvadrant - Den ligger mellom benene og har numeriske skalaer inngravert.
 • opphengt lodd - Det er en vekt som er opphengt i en tråd, som sikrer at instrumentet kan måle vertikalt.
 • klemme - Den er festet til et av benene. Den holder instrumentet i vertikal posisjon og kan fungere som en forlengelse av benet den er festet til.

Galileo bygget mange passere (militære og geometriske kompass) etter 1597. Passeren som vises i denne animasjonen var trolig laget for Cosimo II, storhertugen av Toscana. Dette instrumentet, som ble designet til geometriske, astronomiske og militære formål, gjorde at man kunne utføre presise geometriske og aritmetiske beregninger.

Instrumentet besto av fire deler. Det var to linjaler, det vil si, ben med ulike skalaer inngravert. I tillegg var en klemme festet til ett av benene, for å holde passeren i en vertikal posisjon og sørge for at benet kunne forlenges. Endene på benene ble festet til en dreieskive, som hadde en loddrett line festet til seg. Denne loddrette linen viste alltid den vertikale retningen, dermed kunne den også, i kombinasjon med kvadranten med skalaer, også brukes til å måle vinkler med.

Termometer

 • del fylt med luft - Nødvendig plass i tilfelle væskens tetthet øker.
 • forseglede glassylindere
 • gjennomsiktig væske
 • flytende beholdere - Små glassbeholdere med forskjellige tettheter.

Galileo oppdaget at tettheten hos væsker endres når temperaturen endrer seg. Basert på dette prinsippet oppfant en gruppe med florentinske forskere, inkludert Vincenzo Viviani, en av Galileos studenter, et instrument som i dag er kjent som et galileotermometer.

Galileotermometre er gjennomsiktige, forseglede glassrør som inneholder en klar væske og flytende glassbeholdere. Den vertikale bevegelsen til disse beholderne indikerer en temperaturendring. Når temperaturen utenfor synker, stiger beholderne, og når temperaturen øker, synker beholderne. Dette er fordi en temperaturendring resulterer i en endring i væskens tetthet, som i sin tur fører til en endring i oppdriftskraften til beholderne.

Teleskop

 • okularets innfatning
 • rødt lærfuteral
 • gulldekorasjon
 • objektivets innfatning

Galileo utformet og laget en rekke teleskoper. Det som vises i animasjonen er et teleskop i tre som er dekket av rødt lær med gulldekorasjoner.

Okularet og objektivlinsen var satt inn i separate trerør som ble festet i endene av teleskopet. Objektivet var plano-konvekst (en overflate var flat og den andre konveks), hadde en diameter på 37 mm og var 2 mm tykk på midten. Teleskopet hadde en blenderåpning på 15 mm og en brennvidde på 980 mm. Det opprinnelige okularet gikk tapt og ble erstattet av en bikonkav linse på 1800-tallet.

Galileo laget også noe nyttig tilbehør til sine teleskoper, og ved hjelp av dette kunne han observere solflekker og måle avstanden mellom Jupiter og dens største måner (som i dag kalles galileiske måner).

Det moderne navnet på dette instrumentet kom fra de greske ordene tele (“fjern”) og skopein (“å se”), og ble enten gitt av Giovanni Demisiani, en gresk matematiker, eller Federico Angelo Cesi, en italiensk vitenskapsmann, begge medlemmer av Accademia dei Lincei (sammen med Galileo).

Skråplan

 • pendel - Den er festet til toppen av skråplanet.
 • bjeller - Det er fem bjeller langs skråplanet, fordelt med proporsjonalt økende intervaller.
 • støtdemper

Galileo bygget også skråplan som ligner modellen fra 1800-tallet som vises i animasjonen, som var laget av tre, jern og kobber. Det er utstyrt med fem bjeller og en pendel som henger fra toppen. Dette instrumentet kan brukes til å demonstrere flere lover i fysikk.

Galileo gjennomførte mange eksperimenter med kuler som rullet nedover et skråplan. Han oppdaget at disse kulene får økt hastighet uavhengig av vekt. Han uttalte at hvis et objekt settes i bevegelse etter å ha vært stillestående og akselerasjonen er konstant, forflytter det seg en distanse som er proporsjonal med kvadratet av den tiden objektet bruker på forflytningen.

Det var plassert bjeller langs skråplanet, med avstanden målt fra toppen i samsvar med denne loven, slik at kulen som rullet ned fra toppen traff bjellene med like store tidsintervaller.

Da han eksperimenterte med pendelen, observerte han at tidsforbruket til pendelslagene var uavhengig av amplituden, og var utelukkende avhengig av pendelens lengde. Han antok imidlertid feilaktig at perioden var konstant, da dette kun er sant når amplituden er lav.

Relaterte elementer

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Teleskoper

Denne animasjonen viser optiske teleskoper og radioteleskoper som brukes til astronomiske observasjoner.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Darwins legendariske reise

Darwins legendariske reise ombord på HMS Beagle spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Evolusjonsteorien.

Det skjeve tårn i Pisa (14. århundre)

Det middelalderske klokketårnet til katedralen i Pisa er det mest berømte skjeve tårnet i verden.

Fysikere som forandret verden

Disse store fysikerne hadde en enorm påvirkning på fysikkens utvikling.

Leonardo da Vincis verksted (Firenze, 1500-tallet)

Besøk verkstedet til renessansens universalgeni og se hans viktigste oppfinnelser og kunstverk.

Newtons bevegelseslover

Denne animasjonen viser Sir Isaac Newtons tre bevegelseslover som la grunnlaget for den klassiske mekanikken.

Termometere

Det finnes forskjellige typer instrumenter for å måle temperaturen.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Venezia i middelalderen

Middelalderens Venezia kan takke sin blomstrende maritime handelsvirksomhet for sin rikdom.

Added to your cart.