Den forbudte by (Bejin, 1600-tallet)

Den forbudte by (Bejin, 1600-tallet)

Den forbudte by er et av de mest praktfulle og mystiske monumentene i det keiserlige Kina.

Historie

Nøkkelord

Den forbudte by, Hall of Supreme Harmony, Beijing, Kina, keiserlige perioden, keiser, palasskompleks, tronsal, hovedstad, Qin-dynastiet, Ming-dynastiet, keiserlig bolig, Keiserby, Verdensarv, Keiser hage, Golden Water River, Prospect Hill, 17. århundre, lilla, imperium, Asia, by, Midten, Middelalderen, moderne historie, hall, Port, hjørnetårn, hage, yard, vollgrav, vegg, historie, arkitektur, kunsthistorie, sivilisasjon

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvilket emperium var Den Forbudte By sentrum for?
 • I hvilken by finner man Den Forbudte By?
 • I hvilket århundre ble Den Forbudte By bygget?
 • I løpet av regjeringen til hvilket keiserdynasti ble Den Forbudte By bygget?
 • Hva betyr "forbudte" i navnet til palasset?
 • Hva er det kinesiske navnet på palasset?
 • Hva var hovedfunksjonen til Den forbudte by?
 • Hva betyr «cheng» i navnet til Den forbudte by?
 • I hvor mange år var den forbudte by hjem for kinesiske keisere?
 • Når mistet Den forbudte by sin tidligere rolle?
 • Hvor stort område dekker Den fobudte by?
 • Hvilken form hadde Den forbudte by?
 • Hvor mange bygninger finnes innenfor Den forbudte by i dag?
 • Hva er det som omringer Den forbudte by?
 • Hvor høye er murene rundt Den forbudte by?
 • Hvor mange porter har Den forbudte by?
 • Hva er portene i Den forbudte by dekorert med?
 • Hvilken bygning er størst i Den forbudte by?
 • Hva var det som opprinnelig omringet Den forbudte by?
 • Hvilken uttalelse stemmer for Den forbudte by?
 • Hvilken av følgende er Kinas størst hall i tre?
 • Hvor stort er baseområdet til Den høyeste harmonis hall?
 • Hva var den symbolske fargen på kinesiske keisere?
 • Hva tydet på viktigheten av bygningene i den forbudte byen?
 • I hvilken del av den forbudte byen lå keiserens private hjem?
 • Hva kalles Den forbudte by i dag?
 • Hva var fargen på murene som omringet Den forbudte by?

Scener

Relaterte elementer

Middelaldersk kinesisk keiser

Keiseren av det store imperiet i Det fjerne østen var herre over liv og død.

Den Kinesiske Mur

En rekke festninger bygget for å hindre inntrengere fra nordlige nomadiske grupper.

Liuhepagoden (Hangzhou, 12. århundre)

Den buddhistiske seksharmonipagoden ligger i Kina, ved elven Qiantang.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Kinesisk hus

En tradisjonell kinesisk siheyuan er et bygningskompleks som omgir en rektangulær gårdsplass.

Middelaldersk kinesisk soldat

Utrustningen til antikkens kinesiske soldater var rudimentær.

Administrative divisjoner i Kina

En presentasjon av de adminstrative enhetene i Kina.

Legendary buildings

A selection of legendary buildings from the history of civilisation.

Mongol Khan (13. århundre)

Herskeren over det enorme mongolske riket var Khan.

Relief map of China

An introduction to the relief and hydrography of China.

Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia.

Chichen Itza (1100-tallet)

Den legendariske byen fra det maya-toltekiske riket lå i det som i dag er Mexico.

Legendariske imperier fra middelalderen

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Palasset til den frankiske keiser Karl den Store (Aachen 9. århundre)

Palasset til den frankiske keiser Karl den Store, var ikke bare rikets sentrum, men også et sentrum for kultur.

Tenochtitlan (15. århundre)

Den praktfulle hovedstaden i det aztekiske riket forbauset selv de spanske erobrere.

Teotihuacán (4. århundre)

Byen er majestetisk selv i ruiner, og var den største og mest folkerike bosettingen i det førkolumbiske Amerika.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Added to your cart.