Cement production

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Geografi

Nøkkelord

sementfabrikk, cement, produksjon, betong, bindemiddel, klinker, miljøforurensning, drivhuseffekt, konstruksjon, leire, kalkstein, sand, støv, karbondioksid, samfunn, energi, Industri, global oppvarming, geografi, teknologi

Relaterte elementer

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Papirproduksjon

Papir ble oppfunnet for over to tusen år siden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Moderne kontorbygg

Spare energi og beskytte miljøet er viktige faktorer i utformingen av moderne kontorbygg.

Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Operahuset (Sydney, 1973)

På grunn av utformingen og plasseringen, er Operahuset i den australske byen blitt et av de mest ekstraordinære operahusene i verden.

Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren ble et symbol på splittelse og undertrykkelse, muren delte ikke bare byen i to, men splittet også mange familier.

Added to your cart.