Bysantinsk keiser (500-tallet)

Bysantinsk keiser (500-tallet)

Det bysantinske riket, eller Østromerriket, var en direkte forlengelse av Romerriket.

Historie

Nøkkelord

bysantinske keiser, Byzantium, keiser, Middelalderen, Konstantinopel, klær, ornament, historie, utseende

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvilken by var sentrum for Det bysantinske riket?
 • Hvem var hovedstaden i Det bysantinske riket oppkalt etter?
 • På hvilke kontinenter lå territoriene til Det bysantinske riket?
 • Hvilket rike var Det bysantinske riket en direkte forlengelse av?
 • Hvilken tittel bar de bysantinske herskerne?
 • Hva var det greske navnet på Konstantinopel?
 • Er det sant at mange tradisjoner fra det gamle Romerriket ble videreført av Bysants?
 • Er det sant at den bysantinske hæren ikke kunne beskytte riket mot angrepene fra barbarene?
 • Hvilket utsagn er IKKE sant om Det bysantinske riket?
 • Hva var det offisielle språket i Det bysantinske riket i middelalderen?
 • Er det sant at den bysantinske keiseren også var leder av kirken?
 • Hvilken var den mest tallrike gruppen i den bysantinske hæren?
 • Hvem var den viktigste keiseren av det tidlige bysantinske riket?
 • Hva hendte IKKE under regimet til Justinian I?
 • Hva var Justinian Is viktigste gjerning, sett fra et kulturhistorisk perspektiv?
 • Er det sant at Det bysantinske riket stadig vokste i middelalderen?
 • Hvem erobret Det bysantinske riket på 1400-tallet?
 • Når ble Konstantinopel erobret av osmanerne?
 • Under regjeringstiden til hvilken hersker var Det bysantinske riket på sitt største?
 • Når regjerte Justinian I i Det bysantinske riket?
 • Hvilket utsagn er IKKE sant om Det bysantinske riket?
 • Hva var det offisielle navnet på hovedstaden i Det bysantinske riket?
 • Når ble Romerriket delt i to?

Scener

Relaterte elementer

Hagia Sofia (Istanbul)

Kirken for den «Hellige Visdom», som ble bygget under Det bysantinske riket, var en av de største religiøse bygningene før den i 1935 ble omgjort til et museum.

Senromersk soldat (300-tallet)

Velstanden i den østlige delen av Romerriket startet tidlig på 300-tallet, under keiseren Konstantin den stores styre.

Alexander Nevsky-katedralen (Sofia, 20. århundre)

Denne ortodokse katedralen er bygd i neo-bysantisk stil og er et av symbolene på Bulgarias hovedstad.

Clothing (Western Europe, 5-10th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

De ungarske kronjuvelene

Det mest kjente stykket av de ungarske kronjuvelene er den Hellige Kronen.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Legendariske imperier fra middelalderen

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Madararytteren

Et steinrelieff nord-øst i Bulgaria, sannsynligvis utskjært på slutten av det 7. århundre.

Middelaldersk kristen konge

Middelalderens konger ble vanligvis avbildet sittende på sine troner, med krone på hodet og sine riksregalier.

Persisk monark (5. århundre f.Kr.)

Antikkens persiske monarker var berømte for størrelsen på deres imperium og deres rikdom.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Clothing of Barbarians (5th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the given era and region.

Romersk soldat (1. århundre fvt.)

Leiesoldater i den gamle romerske hæren var godt trent og godt utstyrt med de nyeste våpnene.

Added to your cart.