Blomst

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Naturfag

Nøkkelord

biologi, blomst, komplett blomst, Kronblad, Fruktemne, Pollenbærer, sepal, ovule, tofrøbladede planter, følgebrev, plante, Blomsterstanden standen

Relaterte elementer

Løkplanter

Denne animasjonen demonstrerer anatomien i tulipaner, påskeliljer og snøklokker.

Banan

Bananen er av de mest brukte fruktene i verden.

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Mais

En av de viktigste enfrøbladede avlingene.

Pollen

Pollen befrukter eggene på planter. Pollenkorn kommer i mange former og størrelser karakteristisk for arten.

Sammenligning av ekte frukt og falsk-frukt

Frøgjemmeren hos ekte frukt utvikles fra fruktbladet, mens frøgjemmeren hos falsk-frukt utvikles også fra andre deler av blomsten.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Cellulose (C₆H₁₀O₅)n

Byggematerialer for cellevegger og plantefibre.

Sammenligning av spiselige og giftige sopper

Visse sopper er giftige og kan være dødelige for mennesker, mens andre er spiselige og blir brukt mye i matlaging.

Added to your cart.