Benediktinerkloster i romansk stil (Ják, Ungarn)

Benediktinerkloster i romansk stil (Ják, Ungarn)

Et benediktinerkloster i romansk stil med en spesiell inngangsport, som ble bygget i Ungarn på 1200-tallet.

Historie

Nøkkelord

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benedictine, kloster, Szent Jakab-kápolna, Frigyes Schulek, St. George, kapell, kirke, rumensk, katolikk, tårn

Relaterte elementer

Scener

Benediktinerkloster

Benediktinerklosteret i Ják

Det tidligere benediktinerklosteret ligger på en bakketopp i landsbyen Ják, vest i Ungarn, 10 km fra Szombathely.

Byggingen av kirken startet på 1220-tallet; den ble bygget i tre trinn og fikk sin endelige form etter den mongolske invasjonen. Den ble innviet til ære for St Georg i 1256.

Bygningen er det mest ekstraordinære verket innen romansk arkitektur i Ungarn.

Klosteret har hatt en turbulent historie: deler av det ble ødelagt, det ble truffet av lynet og skadet av brann. Den seneste renoveringen fant sted tidlig på 1900-tallet, etter Frigyes Schuleks planer.

Benediktinerklosteret og hagen

Portalen

Fasaden og portalen

De fleste av kirkens utvendige dekorasjoner finnes på den vestlige veggen, rundt hovedportalen. Den nedre delen av fasaden domineres av den utsmykkede hovedportalen, som er dekorert med geometriske mønstre. Portalens dekorasjon er rik og variert med geometriske mønstre, som er typisk for normannisk stil.

Tympanon over portalen er dekorert med nisjer av trekløverbuer, atskilt av søyler. Nisjene har dekorative statuer, som er gode eksempler på romanske arkitektoniske skulpturer i Ungarn. Statuene forestiller Jesus Kristus og de 12 apostlene. I dag har bare 3 av statuene sine opprinnelige hoder, de andre ble ødelagt av osmanske plyndrere i 1532 og senere erstattet.

Toppen av fasaden ender i et tympanon, som danner en organisk overgang mot bygningens høyere deler.

Fasaden og portalen

Bygningen

Arkitekturdetaljer

Kirken ligger på en bakketopp og er omgitt av en mur. Man kan gå inn i kirkegården gjennom en utsmykket port (Folnay-porten, bygget i 1663).

Kirken, som har tre skip, ble bygget i typisk romansk stil, med plantegningene til en basilika. Tårnene utgjør en integrert del av det utvendige, sideskipene starter under spirene.

De fleste av kirkens utvendige dekorasjoner finnes på den vestlige veggen, rundt hovedportalen. Den nedre delen av fasaden domineres av den utsmykkede portalen, som er dekorert med geometriske mønstre. Portalen er et av de beste eksemplene på romansk arkitektur i Ungarn.

Resten av bygningen er mindre dekorert (kanskje med unntak av den østlige helligdommen). Murenes enformighet blir brutt av grupperte søyler, scroller, menneske- og dyrefigurer. Vinduene er buede.

Plantegning

Kapellet

St Jakobs kapell

St Jakobs kapell ligger på motsatt side av den vestlige hovedfasaden. Siden det var forbudt å bruke klostre som sognekirker i middelalderen, var det kapellet som fungerte som den lokale kirken.

Kapellet ble bygget rundt 1260, kort tid etter at kirken hadde blitt fullført. Det ble også bygget i romansk stil, med en firkantet plantegning og to nivåer. Det fikk sin endelige form under en renovering på 1700-tallet.

Kapellet er mye mindre dekorert enn klosteret. Likhetstrekkene på dekorasjonene over inngangsdørene viser imidlertid at kapellet sannsynligvis ble bygget av de samme mesterne.

Plantegning og sidevisning av kapellet

Animasjon

Forteller

Kirken ligger på en bakketopp i landsbyen Ják, vest i Ungarn, 10 km fra Szombathely. Minnet etter det tidligere benediktinerklosteret er nå bare bevart av kirkebygningen og St Jakob-kapellet, som befinner seg i kirkegården.

Kirken er det mest ekstraordinære verket innen romansk arkitektur i Ungarn. Dens arkitektoniske elementer antyder at den sannsynligvis ble bygget tidlig på 1200-tallet, i flere trinn. Den ble trolig bestilt av Márton Jáki Nagy (eller Martin av Ják), den første ungarske adelsmannen som ble nevnt i et charter, rundt 1220. Kirken ble innviet til ære for St Georg i 1256.

Bygningen passer godt inn i sine omgivelser, med tårn som er synlige i hele området og som dominerer landskapet. Kirken, som har tre skip, ble bygget i typisk romansk stil, med plantegningene til en basilika. Tårnene utgjør en integrert del av det utvendige, sideskipene starter under tårnene.

Kirken og gården er omgitt av en mur. På den sørlige delen av muren er Folnay-porten dekorert med våpenskjoldet til abbeden som porten er oppkalt etter. Innenfor porten har kirken en inngangsdør på sørsiden, som er mye mindre enn hovedportalen. Til høyre finner vi sakristiet, side-apsidene og hovedapsiden på østsiden.

Nordsiden av kirken er mindre dekorert. De fleste av kirkens utvendige dekorasjoner finnes på den vestlige veggen, rundt hovedportalen. Den nedre delen av fasaden domineres av den utsmykkede hovedportalen, som er dekorert med geometriske mønstre. Portalen er en av de største skattene innen romansk arkitektur i Ungarn. Nisjene over portalen har dekorative statuer, som er eksempler på romanske arkitektoniske skulpturer. Bare 3 av statuene av Jesus og apostlene har sine opprinnelige hoder, de andre ble ødelagt av osmanske plyndrere i 1532 og senere erstattet.

St Jakobs kapell ligger på motsatt side av den vestlige hovedfasaden. Siden det var forbudt å bruke klostre som sognekirker i middelalderen, var det kapellet som fungerte som den lokale kirken. Det ble bygget i romansk stil, med en firkantet plantegning, rundt 1260. Det er mye mindre dekorert enn klosterkirken, og fikk sin endelige form under en renovering på 1700-tallet.

Klosteret i Ják har hatt en turbulent historie: deler av det ble ødelagt da det ble truffet av lynet og skadet av brann. Den seneste renoveringen fant sted tidlig på 1900-tallet, etter Frigyes Schuleks planer.

Relaterte elementer

Benediktinerkloster (Tihany, Ungarn)

Dette benediktinerklosteret ble grunnlagt av kong Andreas I av Ungarn i 1055.

Fyrsteabbediet St. Gallen (11. århundre)

Bygningskomplekset var en av de viktigste benediktinske klostrene i flere århundrer.

Paulinsk kloster

Dette paulinske klosteret ble bygget for ungarske eremittmunker i 1225.

Bjeller

Bjellen er et rytmeinstrument og en idiofon. Det finnes mange typer bjeller.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Gotisk katedral (Clermont-Ferrand, 1400-tallet)

Katedralen som er oppkalt etter jomfru Marias himmelfart er en av perlene i fransk gotisk arkitektur.

Hierarkiet i den middelalderske kristne kirken (11. århundre)

Denne animasjonen viser den hierarkiske konstruksjonen i den middelalderske kristne kirken.

Historical topography (locations, Carpathian basin)

Find notable locations of the Carpathian Basin on a map.

Katolsk gravkapell (Feldebrő, Ungarn)

En av de viktigste historiske bygningene i Ungarn er denne sognekirken som ble bygget på 1000-tallet.

Klosteret i Melk (Østerrike)

Det 900 år gamle benediktinerklosteret ligger i Melk, på en høy klippe ved Donau.

Stavkirke (Borgund, 13. århundre)

En trekirke bygget på 1100-1200-tallet, den best bevarte av alle Norges stavkirker.

Early Christian Necropolis, Cella trichora (Pécs, Hungary)

The Early Christian Necropolis in Pécs, Hungary is an outstanding historical site.

Tidlig kristen nekropolis, Cella Septichora (Pécs, Ungarn, 4. århundre)

Den tidlige kristne nekropolis i Pécs, Ungarn, er et enestående historisk område.

Ungarske bosetninger i Árpád-eraen

Grophus var vanlige bosteder i Árpád-eraen.

Katedralplassen (Szeged, Ungarn)

Bekjennelseskirken i Szeged, som ligger på Den store ungarske slette, troner over bygningene rundt den berømte plassen, mens det nasjonale Pantheon finnes...

Added to your cart.