Stoffen mengen, mengsels scheiden 2

Scheiden van mengsels als een van de stoffen oplost in water.

Stoffen mengen, mengsels scheiden 1 (observatie)

Stoffen kunnen van het mengsel worden gescheiden op basis van hun verschillende eigenschappen.

Geluidslokalisatie

Geluidslokalisatie is een belangrijk onderdeel van de oriëntatie. Geluid bereikt het dichtstbijzijnde oor eerst.

Endotherme reactie

Bariumhydroxide reageert met ammoniumnitraat en absorbeert warmte uit de omgeving.

Zwevende magneten

Wat is magnetische levitatie? In dit eenvoudige experiment zie je het.

Luciferraket

Zo maak je een miniraket met een lucifer en wat aluminiumfolie.

Stoffen mengen, mengsels scheiden 2 (observatie)

Scheiden van mengsels waarvan een van de stoffen oplost in water.

Citroenbatterij

Bekijk hoe je met een paar citroenen elektriciteit kunt opwekken.

Waaruit bestaan korstmossen?

Een combinatie van schimmeldraden en algencellen, honderd keer vergroot bekeken onder de lichtmicroscoop.

Het effect van drukverandering op chemisch evenwicht

Experiment met opgeloste kooldioxide in een fles koolzuurhoudend water.

De reactie tussen aluminium en jodium

Met enkele druppels water als katalysator reageert aluminium met jodium.

Raket van een plastic fles

In dit experiment maken we een raket van een plastic fles.

Onderzoek naar ruimtelijk zicht

Om goed ruimtelijk te kunnen zien, heb je informatie van beide ogen tegelijk nodig.

Een experiment met een verpletterend resultaat

Hoe kun je een blikje platdrukken zonder erin te knijpen? Je hebt alleen water en hitte nodig.

De verandering in ademfrequentie tijdens het sporten

Door middel van milde lichaamsbeweging verdubbelt het aantal ademhalingen binnen een vastgestelde tijd, zelfs bij een getraind lichaam.

Cartesische duiker

Voorwerpen met een grotere dichtheid dan water zinken in water.

Added to your cart.