Wat gebeurt er met je?

We gaan op zoek naar oplossingen voor de wereldwijde milieuproblemen.

Wat is metabolisme?

In je lichaam worden voortdurend stoffen opgenomen, omgezet en afgegeven.

Hoe verandert het menselijk lichaam?

Een les over de veranderingen in je lichaam in de loop van je leven.

De aarde, ons thuis

Een les over de landvormen en de continenten op aarde.

Verborgen dieren: wormen

Kom meer te weten over wormen door typische soorten nader te bekijken.

Ben ik gezond? Of misschien ziek?

Bij 'gezondheid' en 'ziekte' gaat het om twee tegengestelde toestanden van het lichaam. Daar gaat deze les over.

Fabels en feiten – Wie was Albert Einstein?

Het leven van Albert Einstein is omgeven door allerlei legendes, maar de feiten over hem zijn ook heel interessant.

Van wortel tot blad

We gaan kijken hoe water zich in een plant verplaatst, van de wortels tot de bladeren

Insecten in het bos

Er leven talrijke insecten op de stammen en in het loof van bomen en op de bosgrond. We gaan enkele soorten nader bekijken.

Waterproject

In dit project ga je experimenteren met water.

De materiaal- en energiestroom van huishoudens

Huishoudens zijn als levende organismen, er vindt een voortdurende uitwisseling van energie en materialen plaats tussen huizen en de omgeving.

Zo produceer je minder afval

Mensen produceren steeds meer afval. Met een verandering in levensstijl kun je jouw productie van huishoudelijk afval aanzienlijk verminderen.

Een reis naar het midden van de aarde

In deze les kom je meer te weten over de binnenkant van de aarde, de geosferen en hun algemene eigenschappen.

We gaan de tijd meten!

Deze les gaat over tijdsmeetapparatuur en de soorten en eenheden van tijdmeting.

Hoe kunnen we chemische reacties worden ingedeeld?

In de experimenten in deze les maak je kennis met de diverse soorten chemische reacties.

Hoe hebben mensen de lucht veroverd?

Deze les gaat over de belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis van de luchtvaart.

Waar zullen we elkaar ontmoeten?

Laten we eens kijken hoeveel informatie je nodig hebt om je locatie te bepalen.

Bevat wind energie?

Deze les gaat over het oude en moderne gebruik van windenergie.

Added to your cart.