Hoge gebouwen

Hoge gebouwen zijn een aandenken van de geschiedenis van de mensheid en technologische vooruitgang.

Wereldgodsdiensten vandaag

De grootste geografische locatie van de (wereld)godsdiensten is terug te voeren aan historische redenen.

Spoetnik 1 (1957)

De Sovjet-gebouwde satelliet was het eerste ruimteschip, die van de aarde naar de ruimte werd gestuurd (oktober 1957).

Het groeperen van ruimtelijke figuren

De animatie toont de mogelijkheden van groepering van ruimtelijke figuren met behulp van voorbeelden.

Opdracht voor het berekenen van oppervlakken en volumes

De berekeningen van uit een "basiskubus" afgeleide lichamen kunnen ook de ruimtelijke aanpak ontwikkelen.

Koolmonoxide (CO) (middelbaar niveau)

Kleurloos, reukloos, giftig gas, dat veel sterfgevallen veroorzaakt als gevolg van defecte verbranding in de stookinstallaties.

De ademhaling van vissen

In de kieuwen van vissen bevinden zich bloedvaten die zuurstof uit het water opnemen en kooldioxide afgestaan.

De Slag bij Gaugamela (331 v. Chr.)

De slag staat bekend als een tactisch hoogstandje en betekende een beslissende overwinning van Alexander de Grote tegen Perzië.

De stoomboot Kisfaludy (1846)

De eerste testtocht van de raderstoomboot vond plaats in 1846 aan het Balatonmeer.

Ichthyosaurus

Vis-achtige prehistorische reptielen die aan het leven in zee aangepast waren. Ze waren een voorbeeld van convergente evolutie.

Keukenmeubelen design - driedimensionaal assenstelsel

Een computermodel van keukenmeubelen zal helpen om kennis te maken met het gebruik van het assenstelsel.

Opdelen van een kubus

Onderzoek de ruimtelijke figuren die ontstaan als je een kubus opdeelt.

Luchtschroef, een uitvinding van Leonardo da Vinci (rond 1489)

Leonardo dacht dat zijn propeller bij een passende toerental zich kan opheffen.

Gemotoriseerd vliegtuig (János Adorján, 1910)

De uitvinding genaamd 'Libelle' (waterjuffer) is één van de mijlpalen in de geschiedenis van de (Hongaarse) luchvaart.

Artillerie wapens, uitvindingen van Leonardo da Vinci

Leonardo heeft zijn creativiteit ook in de plannen van een verscheidenheid van artillerie wapens aangetoond.

Bouw van paneelgebouwen

Gebouwen opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen blokken raakten wijdverspreid in de voormalige socialistische landen.

Zilverbromide (AgBr)

Witte kristallijne stof die ontleedt bij blootstelling aan licht.

Natriumchloride (NaCl)

Steenzout oftewel keukenzout is een van de belangrijkste natriumverbindingen. Het is onmisbaar voor levende organismen.

Permanganaation (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganaat wordt als ontsmettingsmiddel toegepast.

Glyceraldehyde (C₃H₆O₃)

De eenvoudigste aldose, een optisch actieve verbinding.

Added to your cart.