Zeshoekig metalen raster

Metalen die zeshoekige metalen rasters vormen zijn onbuigzaam en lastig te bewerken.

Zwaveligzuur (H₂SO₃)

Kleurloos, matig sterk zuur, alleen bekend in een waterige oplossing.

Vlakgecentreerd kubiek metaalrooster

In het vlakgecentreerde kubieke metaalrooster zijn de metaalatomen het dichtst op elkaar gepakt.

Kubisch ruimtelijk gecentreerd kristalrooster

Het kubisch ruimtelijk gecentreerde rooster is het minst dichte kristalrooster.

Organisatiegraad onder het niveau van de individuele organen

De animatie toont de organisatie van levende systemen vanaf het niveau van de individuele organen en weefsels tot het niveau van cellen.

Het limbisch systeem

Het limbisch systeem speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van emoties en bij het leren.

De evolutie van de hersenen van gewervelden

Tijdens de evolutie van de gewervelde dieren veranderde de relatieve ontwikkeling van de hersengebieden.

Sfeer

Een sfeer is de verzameling punten die allemaal dezelfde afstand hebben tot een bepaald punt in de ruimte.

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Brandenburger Tor

Het vroeg-classicistische gebouw in Berlijn is één van de beroemdste symbolen van Duitsland.

Schildklier

Een belangrijke klier die hormonen produceert. De hormonen hebben invloed op de stofwisseling en het evenwicht in de calciumhuishouding van het lichaam.

Polynesische familie perceel (Samoa, 15e eeuw)

De gebouwen van een traditionele Samoaanse familie perceel is een getrouwe weerspiegeling van een unieke cultuur van de mensen die er wonen.

Gelijkstroommotor

Tussen de permanente magneten van een gelijkstroommotor bevindt zich een leiding (spoel) waardoor stroom loopt.

Alkalinebatterijen

In alkalinebatterijen wordt er elektriciteit opgewekt door verschillende elektrochemische processen.

SM U-35 onderzeeër (Duitsland, 1912)

Onderzeeërs hebben al ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in zeeoorlogen gespeeld.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Kruiser Aurora (1900)

De Russische pantserkruiser werd een bekende naam tijdens de Oktoberrevolutie van 1917.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de ijstijd jaagden.

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de zonering van de vegetatie.

Added to your cart.