Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

IJsbergen

Een ijsberg is een grote massa bevroren zoetwater die in de zee drijft.

Bliksem

Bliksem is een plotselinge elektrostatische ontlading die gepaard gaat met een geluid dat bekend staat als donder.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

Hotspots

Hotspots zijn gebieden in de korst van de aarde waar magma regelmatig aan het oppervlakte komt en vulkanische activiteit veroorzaakt.

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd water spuit.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Eolische processen in woestijnen

Wind speelt als exogene kracht een belangrijke rol bij woestijnvorming.

Hoogtezones

In bergachtige gebieden veranderen het klimaat, de bodemeigenschappen, de flora en fauna naarmate je hoger komt.

Het ontstaan van meren

Door endogene en exogene krachten of door menselijke activiteit kunnen er stilstaande watermassa's ontstaan op plaatsen waar het aardoppervlak verlaagd is.

Tornado's

Kortdurende maar extreem krachtige tornado's kunnen veel schade aanrichten.

Breuken (intermediair)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Added to your cart.