Suburbanisatie

Suburbanisatie

Een geleidelijke migratie van inwoners van stadscentra naar de omliggende gebieden.

02:36

Aardrijkskunde

Trefwoorden

suburbanisatie, voorstads-, verstedelijking, nederzetting, nederzettingen, nederzettingsstructuur, voorstad, slaapstad, satellietstad, Gemeente, globale stad, megalopolis, stadscentrum, ghetto, agglomeratie, bevolkingsgroei, vestiging, sociale problemen, bevolking, bevolkingsdichtheid, sociale geografie, maatschappij, Aardrijkskunde

On-screen labels

Suburbanisatie, Slaapsteden, Satellietsteden, Ghettovorming, Megalopolissen
Added to your cart.