Zuurstof (O₂) (elementair)

Zuurstof (O₂) (elementair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Chemie

Trefwoorden

zuurstof, zuurstofmolecuul, homonucleaire molecuul, levensomstandigheden, ademhaling, lucht, covalente binding, dubbele binding, sigma bond, pi-binding, apolair, oxyde, exotherme, fotosynthese, anorganische chemie, algemene scheikunde, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ruimte vulling

Zuurstof O₂

Informatie

Molaire massa: 31,999 g/mol

Smeltpunt: -218,8 ° C

Kookpunt: -182,9 ° C

Eigenschappen

Zuurstof is een kleurloos, reukloos gas bij kamertemperatuur. Het lost lichtjes op in water. Onder normale omstandigheden, is moleculaire zuurstof slechts licht reactief, maar bij hogere temperaturen reageert het met alle elementen behalve de halogenen en edelgassen. De reacties zijn exotherm en produceren oxides. Zuurstof voedt verbranding; levende organismen hebben het nodig voor hun fysiologische processen.

Voorkomen en productie

Zuurstof is het meest voorkomende element op aarde; het vormt 50,5% van de korst van de aarde per massa en 21% van de lucht per volume. Planten geven zuurstof af in de atmosfeer tijdens de fotosynthese. In laboratoria wordt zuurstof geproduceerd door verhitting van kaliumpermanganaat, terwijl het wordt vervaardigd in industriële hoeveelheden tijdens de gefractioneerde destillatie van vloeibare lucht bij ongeveer -183°C.

Toepassingen

In de industrie wordt zuurstof gebruikt bij de productie van hoge temperatuur vlammen, in de directe oxidatie van ethyleen en titaandioxide, en bij de productie van syngas. Grote hoeveelheden zuurstof worden gebruikt in de ijzer en staal industrie. In de geneeskunde wordt het gebruikt als ademgas.

Bal en stick

Narratie

Gerelateerde items

De reactie van waterstof met zuurstof

Knalgas is het mengsel van waterstof en zuurstof. Het ontploft als het wordt aangestoken.

Het ademhalingsstelsel

Het ademhalingsstelsel is verantwoordelijk voor de opname van zuurstof en de afgifte van koolstofdioxide.

Koolmonoxide (CO) (basisniveau)

Kleurloos, geurloos gas, met een hogere dichtheiddan die van de lucht. Het is nodig voor de fotosyntese van planten.

Luchtvervuiling

Deze animatie toont de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging: Agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Ozon (O₃)

Allotrope vorm van zuurstof, bestaande uit drie zuurstofatomen.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Stikstof (N₂) (basisniveau)

Kleurloos, reukloos, niet reactief gas, het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Kooldioxide (CO₂) (basisniveau)

Een complex ion dat uit koolzuur door afgave van proton ontstaat.

Hemoglobine

Zuurstofdragend eiwit in onze rode bloedcellen.

Viertaktmotor (Ottomotor)

Deze animatie laat de meest gebruikte automotoren zien.

Added to your cart.